2 maart 2022
Loes Sijben
  Zorg

Update Coronamaatregelen 2 maart 2022

We zijn blij dat er versoepelingen mogelijk  zijn. Toch blijven we voorzichtig omdat er een toename van besmettingen verwacht wordt door de Carnaval.

Meld klachten.
Onze medewerkers (beroeps- en vrijwilligers) werken veilig. Ze dragen uit voorzorg een mondmasker, als ze binnen 1,5 meter werken (bij zorg en ondersteuning). Bij een besmettingsrisico dragen ze méér beschermingsmiddelen. Voor de veiligheid van u, onze medewerkers én onze andere gasten is het daarom belangrijk dat u ons op tijd informeert. Meld dit bij de verpleegkundige!

Gasten die we bij ons opnemen hebben voorafgaand aan opname een PCR test gehad

Bezoek
U bent welkom wanneer u geen corona gerelateerde verschijnselen heeft. Als u twijfelt overleg dan met de verpleegkundige.  

Voor bezoek hebben we de volgende regels:
•Handen desinfecteren bij binnenkomst en vertrek op de kamer
•Het dragen van een mondmasker is niet verplicht, maar wel verstandig!
•Bezoek, blijf denken aan de 1,5 mtr. afstand; ook op het appartement
•Het kan zijn dat we u vragen om tijdens de verzorging de kamer even te verlaten
•We zullen extra ventileren
De algemene ruimtes zijn gereserveerd voor de hier verblijvende gasten en het personeel.

Wij nemen deze voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.
Dit is in ieders belang, omdat de openstelling van het Plattelandshoés mogelijk blijft zolang wij coronavrij blijven.
Wanneer zich een besmetting voordoet, moeten we meer maatregelen nemen.