Overlijden

In het Plattelandshoés is erkenning, aanvaarding en respect voor verschillen tussen mensen een voorwaarde voor goede zorgverlening. Bij deze zorg hoort ook betrokken-heid en aandacht voor de persoonlijke behoefte van de nabestaanden, de nazorg. Onze zorg stopt daarom niet na het overlijden.

Nazorg gasten en naasten

De nazorg voor naasten, na het overlijden van de gast, wordt gezien als onderdeel van de palliatieve zorg. Al zijn de betrokkenen van een overleden dierbare nog zo goed voorbereid, een overlijden blijft een ingrijpende gebeurtenis. De nazorg van de betrokkenen van de gast komt dan in beeld in de vorm van persoonlijke aandacht voor hun zorgen en verdriet. De warme deken die wij bieden aan onze gasten en hun naasten tijdens de laatste levensfase, bieden we ook na het overlijden. Er is tijd en ruimte nodig om het overlijden van hun dierbare een plaats te kunnen geven. Direct na het overlijden is er soms behoefte aan extra ondersteuning. Denk hierbij aan een luisterend oor of een arm om de schouder.

Gedachtenhoekje

In de hal van het Plattelandshoés staat een hoge tafel met daarop een kaars, een bloemstuk en het herin-neringsboek. Iedereen die het hospice/verblijfshuis bezoekt kan na het bezoek zijn of haar ervaringen, gedachten, gevoelens in het herinneringsboek opschrijven.

De kaars in het gedachtenhoekje wordt gebruikt om aan te geven wanneer er een gast is overleden. Als de kaars brandt, is er die dag of nacht een gast over-leden en nog aanwezig in ons Plattelandshoés. Bezoekers kunnen daar dan rekening mee houden en een gepaste houding aannemen. Zij zijn er dan ook op voorbereid dat zij eventueel droevige familieleden kunnen aantreffen.

Het uitgeleiden van een overleden gast zal ook in alle rust en stilte in de hal plaatsvinden.

Uitgeleide

Het uitgeleiden van een overleden gast zal in alle rust en stilte in de hal plaatsvinden. Tijdens het moment van uitgeleide doen wordt het verblijf in het Platte-landshoés, indien gewenst, afgesloten met een kort afscheidsritueel.

De baar, voorzien van onze Plattelandshoés-quilt, gaat naar de hal met de brandende kaars. Daar hebben nabestaanden de mogelijkheid een tekst of gedicht voor te dragen. Zodra de overleden gast naar de rouwauto begeleid wordt, wordt de kaars gedoofd door een nabestaande.

Herdenkingsbijeenkomst

Drie keer per jaar organiseert de werkgroep nazorg een herdenkingsbijeenkomst,  waarin de gasten herdacht worden, die de afgelopen periode in het Plattelandshoés zijn overleden. Hiervoor worden de nabestaanden van de overleden gasten uitgenodigd. 

Tijdens deze herdenkingsbijeenkomst worden teksten en gedichten afgewisseld met passende muziek. De namen van de overledenen worden genoemd en nabestaanden kunnen een kaarsje branden voor hun dierbare.

Na de bijeenkomst is er een informeel samenzijn. Nabestaanden en professionals/vrijwilligers van het Plattelandshoés  praten dan na over hun ervaringen bij een kop koffie.


Contact

Loes Sijben

Team Verpleegkundigen & Verzorgenden

Bel 077 - 772 5008

E-mail Loes