Algemene informatie

Belangstelling om eventueel vrijwilliger te worden bij het Plattelandshoés?

Lees dan onderstaande folder, want een organisatie zoals een hospice/verblijfshuis kan niet zonder de steun van vrijwilligers. Daarom zijn we continu op zoek naar vrijwilligers. Want ook het Plattelandshoés draait op vrijwilligers die klaar willen staan voor de gasten in het hospice/verblijfshuis.

Wie zoeken we?

We zoeken mensen die onze gasten een warm hart toedragen. Wat we daarbij belangrijk vinden, is dat vrijwillig iets anders is dan vrijblijvend. Want onze gasten moeten kunnen vertrouwen op de inzet van onze medewerkers, of dat nu vrijwilligers of professionals zijn. Bovendien vinden we dat zij onze doelstelling, visie, werkwijze en omgangsvormen moeten onderschrijven en omarmen. We verwachten dat alle betrokkenen zich hieraan conformeren en zich hierop laten aanspreken. Dat geldt dus voor onze vrijwilligers en professionals en ook voor onze gasten en hun familie. Bestuurders en vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor het Plattelandshoés, professionals worden betaald conform de cao voor de sector 'Zorg'.


Meld u aan

Wanneer u als vrijwilliger een bijdrage wilt leveren aan het Plattelandshoés, kunt u zich via onderstaande knop aanmelden. 

Meld u hier aan

Onder de tab 'Organisatie' vind je onder 'teams' voor welke werkzaamheden we vrijwilligers en professionals inzetten.
Klik links ook eens op de 'Wervingsspot 2018' van Omroep P&M


Vrijwilligersbeleid

Enkele belangrijke aandachtspunten uit het vrij-willigersbeleid van de Stichting Plattelandshoés:

1.  Iedere vrijwilliger maakt deel uit van een team (Zie ook onder 'Organisatie' en dan onder 'Teams';

2.  Als beloning voor het vrijwilligerswerk is er jaarlijks een feestmiddag/-avond, een Kerst-Inn met einde-jaarspakket en een teamactiviteit;

3. Vrijwilligers kunnen gebruik maken van een cursus-, trainings- en workshopaanbod;

4.  Het stichtingsbestuur werkt met een Vrijwilligers-overeenkomst (VRO), VOG (Verklaring omtrent het Gedrag), een AVG-verklaring (Algemene Verordening Gegevensbescherming), een Attentiebeleid en heeft voor alle vrijwilligers een WA- en Ongevallen-verzekering.

Privacybeleid

Jullie privacy is voor ons van groot belang. Wij lichten daarom graag toe hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Ga naar www.plattelandshoes.nl/privacy voor meer informatie.