Palliatieve zorg

Iedereen is weleens direct of indirect geconfronteerd met de volgende uitspraak van een arts: "Wij kunnen helaas niets meer voor u doen. U bent uitbehandeld." Vaak volgt dan van de patiënt de vraag: "Hoelang heb ik nog?" Er volgt dan meestal een antwoord in de trant van enkele maanden, misschien een half jaar en als u geluk hebt wellicht een jaar.

Na de eerste schok verwerkt te hebben komt dan onvermijdelijk de vraag: Wat nu? De kinderen, familieleden en vrienden worden op de hoogte gebracht. En ook de vraag "Wat nu?", zal daarbij ter sprake worden gebracht. Er zijn een aantal scenario's mogelijk: Thuis verzorgen, opname in een verzorgings- of verpleeghuis of verzorging in een hospice.

Denkt u aan dit laatste, neem dan eens contact op met het Plattelandshoés. Onze coördinator nodigt u dan uit voor een informatief gesprek. Zij bespreekt met u en uw kinderen/familieleden de mogelijkheden van de verzorging in het hospice/verblijfshuis.

24/7 aandacht voor de gast

Zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven, dat is ons doel. Velen hebben de wens om thuis te kunnen sterven, te midden van de mensen die hen lief zijn en de omgeving die hen vertrouwd is. Helaas is het niet altijd mogelijk om die wens in vervulling te laten gaan. Het Plattelandshoés is dan een waardevol alternatief. Samen met de gast en zijn familieleden, wij spreken niet van cliënten of patiënten, creëren de vrijwilligers en de professionals een thuisgevoel in het hospice/verblijfshuis. Daarbij staat de gast centraal, hij of zij bepaalt met zijn naasten, welke zorg nodig is en hoe die zorg samen met de vrijwilligers en professionals wordt ingevuld.


Contact

Loes Sijben

Team Verpleegkundigen & Verzorgenden

Bel 077 - 772 5008

E-mail Loes