Respijtzorg

Als mantelzorger ben je vierentwintig uur per dag bezig met de zorg voor je vrouw, je man, je familielid, je vriend(in) of een goede kennis. Je doet dat graag uit respect voor je medemens, maar soms is het gewoon te veel. Je hebt geen tijd meer voor jezelf.

Je bent toe aan een vakantie, je wil een weekendje weg met je vrienden/vriendinnen, je wil een week naar je kinderen in Zwitserland, of je wil gewoon een week rust.

In zo'n situatie kan het Plattelandshoés wellicht verlichting brengen. Wij bieden naast palliatieve en overbruggingszorg ook respijtzorg. Respijtzorg is een tijdelijke, maar volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. 

Mantelzorgers kunnen de zorg langer volhouden als zij af en toe de zorg uit handen kunnen geven en zelf nieuwe energie kunnen opdoen. Het Plattelandshoés neemt dan tijdelijk de zorg over. Wil je meer weten over respijtzorg, neem dan contact op met onze coördinator Loes Sijben en/of download onze folder over PRO-zorg.

De documentaire 'Special Plattelandshoés' van de lokale omroep P&M geeft een goed beeld van wat het Plattelandshoés is.


Contact

Loes Sijben

Team Verpleegkundigen & Verzorgenden

Bel 077 - 772 5008

E-mail Loes