Tarieven

Vanaf 2020 is de eigen bijdrage voor een verblijf in het hospice/verblijfshuis vastgesteld op € 37,50 per dag. Familieleden/mantelzorgers die gebruikmaken van alle faciliteiten van het Plattelandshoés betalen ook een eigen bijdrage van € 37,50 per dag. Zie voor de prijzen van de afzonderlijke faciliteiten de tarievenlijst onder aan deze pagina.

Het verblijf in het Plattelandshoés is een alternatief voor het verblijf thuis. De zorg die het Plattelandshoés geeft, zoals aangegeven in het zorgarrangement, wordt vergoed door de ziektekostenverzekering.

Voor een aantal kosten ontvangt het Plattelandshoés geen vergoeding. Denk hierbij aan maaltijden, drinken, linnengoed, huisvesting, televisie, krant, enz. Voor die kosten wordt een eigen bijdrage van € 37,50 per dag in rekening gebracht. Ook familieleden en/of mantelzorgers kunnen gebruik maken van deze faciliteiten tegen dezelfde vergoeding van € 37,50 per dag. Voor de eigen bijdrage wordt maandelijks een rekening gestuurd naar de contactpersoon.

Indien men een aanvullende ziektekostenverzekering heeft, dan vergoedt de verzekering waarschijnlijk de eigen bijdrage van de gast. (zie uw polis of vraag na bij de verzekeringsmaatschappij).

Alle andere kosten, bijvoorbeeld medicijnen, verband-middelen, handschoenen, pedicure, kapper en per-soonlijke verzorging van de was (€ 4, - per wasbeurt ), komen voor eigen rekening. Daarnaast wordt er via het CAK (Centraal Administratie Kantoor) een inkomensafhankelijke bijdrage berekend voor de thuiszorg, zonder verblijf.

Voor respijtzorg ontvangt het Plattelandshoés geen volledige vergoeding via de ziektekostenverzekering. De eigen bijdrage bedraagt dan € 102,50 per dag, waarvan door de gemeente Peel en Maas € 65, - uit de WMO wordt vergoed, waardoor de eigen bijdrage toch maar €37,50 bedraagt.

Na overleg kunnen naasten/bezoekers in het Plattelandshoés blijven eten (Voor 10:00 uur 's morgens doorgeven aan de verpleegkundige of vrijwilliger directe zorg).

Tarievenlijst

Ontbijt

€ 5,-

Warme maaltijd

€ 10,-

Broodmaaltijd

€ 5,-


Contact

Wim Delmee

Penningmeester

Bel 06 - 10 80 70 05

E-mail Wim