30 maart 2023
Els van Wylick
  Plattelandshoés

Frans Joosten geridderd

Op 4 maart 2023 werd onze oprichter en voorzitter Frans Joosten voor zijn vele verdiensten voor de gemeenschap en zeker niet in de laatste plaats voor zijn werk voor het Plattelandshoés, door de burgemeester benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Zeer verdiend!