NIEUWS

Laatste nieuws rondom Plattelandshoés


11
november
2021
Zorg
Corona-update 11-11-2021
De besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland blijven oplopen. Limburg is op dit moment een van de meest getroffen gebieden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen in onze regio geven aan vast te lopen. Ook bij ons knelt het door toename van besmettingen onder bewoners, cliënten en medewerkers. Helaas is de verwachting dat er voorlopig geen verandering komt in de huidige situatie. Om de komende periode veilige en verantwoorde zorg te kunnen blijven bieden kunnen we niet anders dan opnieuw onze maatregelen verder aanscherpen.BezoekOm de bewegingen in de algemene ruimtes zo veel als mogelijk te beperken, verzoeken wij u de ingang, die rechtstreeks naar de gastenkamer leidt, te gebruiken bij uw bezoek. Als u komt, meld dit dan via de intercom bij de voordeur; wij laten u dan bij de kamer van de betreffende gast binnen.Per bezoekmoment mogen er maximaal 2 bezoekers in het appartement aanwezig zijn.Bij de ingang van ons Plattelandshoés bieden wij bezoekers een mondneusmasker aan. Vanuit hygiënisch oogpunt vragen wij bezoekers gebruik te maken van dit mondneusmasker en niet het eigen (van huis meegebrachte) mondneusmasker te dragen.Check vóór bezoek de eigen gezondheidBezoek uw dierbare niet als:• U in de afgelopen 24 uur last heeft gehad van een of meerdere van onderstaande klachten:- Hoesten- Neusverkoudheid- Verhoging of koorts- Benauwdheid- Geur- en smaakverlies• U of een van uw huisgenoten in isolatie bent/is omdat u/hij/zij positief is getest op het coronavirus.• U of een van uw huisgenoten in quarantaine is omdat u/hij/zij:- een huisgenoot of nauw contact is van iemand bij wie corona is vastgesteld;- uit een gebied terugkomt met een (zeer) hoog risico voor corona;- is gewaarschuwd door de coronamelder-app.Houd u aan de basisregels in ons Plattelandshoés• Handen wassen bij binnenkomst en weggaan.• Bezoek draagt altijd een masker en dit wordt ook op de kamer bij de gast gedragen.• Registreren op de gastenkamer waar u op bezoek komt.• Blijf denken aan de 1,5 meter afstand ook in het appartement.• Het kan zijn dat we u vragen om tijdens de verzorging de kamer even te verlaten.• We zullen extra ventileren.De algemene ruimtes zijn voorlopig gereserveerd voor de hier verblijvende gasten en het personeel.Wij nemen deze voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.Dit is in ieders belang, omdat de openstelling van het Plattelandshoés mogelijk blijft zolang wij coronavrij blijven.

1
november
2021
Zorg
Corona-update 1-11-2021
Het corona virus blijft onze aandacht vragen!Meld klachtenOnze medewerkers en vrijwilligers werken veilig. Ze dragen uit voorzorg altijd een mondmasker. Als er een besmettingsrisico is dragen zij meer beschermingsmiddelen. Voor de veiligheid van u, onze medewerkers, vrijwilligers én onze andere gasten is het daarom belangrijk dat u ons op tijd informeert. Meld dit bij de verpleegkundige!BezoekU bent welkom wanneer u geen corona gerelateerde verschijnselen heeft. Als u twijfelt, overleg dan met de verpleegkundige.Mondneusmasker verplicht voor alle bezoekers•Vanaf maandag 1 november voert het Plattelandshoés weer een mondneusmasker-plicht in voor alle bezoekers. De plicht geldt voor binnen, niet voor buiten. Bezoekers zetten het mondneusmasker op bij binnenkomst en houden het masker op gedurende het gehele bezoek.•Na het bezoek dient het masker gedeponeerd te worden in een afvalbak bij de uitgang•Registeren op de gastenkamer waar u op bezoek komt.•Blijf denken aan de 1,5 meter afstand ook op het appartement.•Het kan zijn dat we u vragen om tijdens de verzorging de kamer even te verlaten.•We zullen extra ventilerenDe algemene ruimtes zijn gereserveerd voor de hier verblijvende gasten en het personeel.Wij nemen deze voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.Dit is in ieders belang, omdat de openstelling van het Plattelandshoés mogelijk blijft zolang wij coronavrij blijven.

24
september
2021
Zorg
Coronamaatregelen vanaf 25 september 2021
Per 25 september versoepelt het kabinet de 1,5 meter norm. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een ‘dringend advies om afstand te houden’. Plattelandshoés / Proteion houdt in haar coronabeleid vast aan dit dringende advies van afstand houden. In situaties waar afstand houden niet mogelijk is, blijven onze medewerkers een mondneusmasker dragen. Op deze wijze kunnen we verantwoord een aantal versoepelingen doorvoeren en toch veilige zorg blijven bieden aan onze gasten. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste maatregelen en versoepelingen die gelden in onze zorgcentra vanaf zaterdag 25 september 2021.Mondneusmaskers in de zorgOnze gasten zijn kwetsbaar en het huidige risiconiveau is nog steeds zorgelijk. Daarom blijven onze medewerkers preventief persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, zoals een mondneusmasker, wanneer 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Buiten de 1,5 meter dragen onze medewerkers geen mondneusmasker.Bezoek•Dringend advies aan bezoekers blijft om 1,5 meter afstand te houden, ook in de gastenkamer.•Bezoekers hoeven in het Plattelandshoés geen mond-neusmaskers te dragen.•Er zijn geen beperkingen in het aantal bezoekers dat gasten mogen ontvangen en aan het aantal bezoekers dat tegelijkertijd komt, maar overleg dit met uw dierbare.•De registratie bij binnenkomst vervalt. Wij vragen u wel om uw handen te blijven desinfecteren bij binnenkomst.•Wij verzoeken onze gasten hun bezoek op het appartement te ontvangen•De algemene ruimte is gereserveerd voor de hier verblijvende gasten en het personeel.Tot slot. Houd u aan de basisregels!We vragen iedereen in ons Plattelandshoés de basisregels in acht te blijven nemen:•Geef elkaar de ruimte, 1,5 meter blijft een veilige afstand•Was vaak en goed de handen•Schud geen handen•Blijf thuis bij klachten en laat u testen•Zorg voor voldoende frisse luchtVragenHeeft u nog vragen? Stel deze dan gerust aan de verpleegkundige!

13
augustus
2021
Sponsoren
Gasten van De Heldense Bossen zwemmen voor het Plattelandshoés
Afgelopen week werd op  Camping De Heldense Bossen de jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden voor een goed doel. Dit jaar werd er gezwommen voor het Plattelandshoés, als eerbetoon aan een collega, die bij ons haar laatste tijd heeft doorgebracht. We zijn erg blij met de waardering en natuurlijk ook met het mooie bedrag van maar liefst €882,60, dat opgehaald werd. Bedankt organisatie en zwemmers!

27
juli
2021
Sponsoren
Mooie donatie van opticien Guus Wokke
Opticien Guus Wokke heeft altijd een ‘potje’ in zijn winkel staan voor een goed doel. Daarin worden fooien gestopt en de bijdrages van €1,- die mensen betalen voor het bijvullen van hun flesje brillenspray.Omdat hij een persoonlijke ervaring had met het Plattelandshoes, werden wij afgelopen jaar gekozen als goed doel. Guus noemt het opvallend, dat mensen vaak een euro extra doneerden als ze zagen waar het geld naar toe zou gaan. Hierdoor is de opbrengst duidelijk hoger dan in andere jaren.Afgelopen maandag was het potje ‘vol’ en werd er een mooie cheque van €450,- overhandigd. We kunnen dit heel erg goed gebruiken voor de inrichting van de nieuwe scholings- en ontmoetingsruimte voor de vrijwilligers.Guus en Marie-José en iedereen die een bijdrage aan ‘het potje’ geleverd heeft: van harte bedankt!

20
juli
2021
Zorg
Update Coronamaatregelen 20-7-2021
Het corona virus blijft onze aandacht vragen! Het aantal besmetting stijgt!!Meld klachtenBezoeker blijf thuis als u klachten heeft en ook indien uw huisgenoten klachten hebben!Onze medewerkers en vrijwilligers werken veilig. Voor de veiligheid van u, onze medewerker / vrijwilliger én onze andere gasten is het daarom belangrijk dat u ons op tijd informeert.Als u twijfelt, overleg dan met de verpleegkundige.Om de bewegingen in de algemene ruimtes zo veel als mogelijk te beperken heeft het onze voorkeur dat u de ingang, die rechtstreeks naar de gastenkamer leidt gebruikt bij uw bezoek.Als u komt, meldt dit dan door aan de voordeur via de intercom u bezoek te melden; wij laten u dan bij de kamer van de betreffende gast binnen.•Geen vaste bezoekers; iedereen is welkom.•Maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd; kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.•Bezoekers houden 1,5 meter afstand; binnen 1,5 m. maakt u gebruik van een mondmasker•Er zit geen maximale frequentie en duur op bezoek.  •Bezoek registreert zich bij binnenkomst.  •Handen wassen bij binnenkomst en weggaan.•We zullen extra ventileren.•Verder bezoek in overleg met verpleegkundige.•Mensen die we opnemen moeten getest zijn op COVID-19.De algemene ruimtes zijn gereserveerd voor de hier verblijvende gasten en het personeel.Wij nemen deze voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.Dit is in ieders belang, omdat de openstelling van het Plattelandshoés mogelijk blijft zolang wij coronavrij blijven.

12
juli
2021
Organisatie
Actuele maatregelen Covid-19
Voor iedereen: Meld klachten en blijf thuis bij klachten van jezelf en ook indien huisgenoten klachten hebben.Gasten die we opnemen moeten negatief getest zijn op Covid-19.  De algemene ruimtes zijn gereserveerd voor de hier verblijvende gasten en het personeel.Wij nemen deze voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit is in ieders belang, omdat de openstelling van het Hospice mogelijk blijft zolang we coronavrij blijven.Onze medewerkers (beroeps- en vrijwilligers) werken veilig. Ze dragen bij contacten binnen 1,5 meter (zorg) een mondmasker. Als er een besmettingsrisico is dragen ze méér beschermingsmiddelen.Om de bewegingen in de algemene ruimtes zo veel als mogelijk te beperken heeft het onze voorkeur dat u de ingang, die rechtstreeks naar de gastenkamer leidt gebruikt bij uw bezoek.Als u komt, meldt dit dan door aan de voordeur via de intercom u bezoek te melden; wij laten u dan bij de kamer van de betreffende gast binnen.Verder verwachten wij het volgende: •Handen desinfecteren bij binnenkomst en vertrek op de kamer•Registreren op de gastenkamer waar u op bezoek bent in verband met  bron- en contactonderzoek•Er mogen meerdere mensen op de kamer, max. 4 mensen tegelijk (1,5 meter afstand)  •Wij willen graag de 1,5 meter afstand handhaven •Verder bezoek in overleg met de verpleegkundige•We zullen extra ventileren

1
januari
2020
Plattelandshoés
Nieuwjaarswens
Namens het bestuur

8
november
2019
Plattelandshoés
START TWEEDE FASE BOUW
Tijdens de laatste Algemene Bestuursvergadering van 16 oktober jl. heeft het bestuur besloten om een start te maken met de tweede fase van de bouw. 

31
oktober
2019
Vrienden
Opbrengst Rabo ClubSupport
De uitslag van de stemming bij Rabo Clubsupport is bekend. Net zoals het afgelopen jaar is het Plattelandshoés op de eerste plaats geëindigd met het fenomenale bedrag van  € 1549,74. Hartelijk dank aan allen die hun stem uit hebben gebracht op het  Plattelandshoés!Als je naar de site van de Rabobank Peel en Maas en Leudal gaat en het filmpje bekijkt, maken we ook nog kans op een extra donatie. Ga naar rabo.nl/pml/clubsupport voor de video.

31
oktober
2019
Vrienden
CONGRES VPTZ MET O.A. KONINGIN MAXIMA
In gesprek met koningin Máxima en minister Hugo de Jonge Op 18 september 2019 heeft in Theater de Flint in Amersfoort het VPTZ-congres “Samen van betekenis – jij maakt het verschil” plaatsgevonden. Namens het Plattelandshóes waren Truus Geraeds, Loes Sijben, Frans Joosten en Peter Janssen aanwezig. Onderstaand een kort verslag.

Categorieën