NIEUWSBERICHTEN

  


12
oktober
2023
Sponsoren
Mooi bedrag ontvangen van RABO Clubsupport
Afgelopen week ontvingen we een mooi bedrag vanuit de actie RABO Clubsupport. Iedereen die op ons gestemd heeft: van harte bedankt! Het geld zal gebruikt worden voor het opknappen van het tweede deel van de tuin.

16
juni
2023
Vrijwilligers
1 JULI INFORMATIEMIDDAG VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS
Op 1 juli houden we van 14:00-16:00 uur een informatiemiddag voor mensen die interesse hebben om vrijwilligerswerk te komen doen in het Plattelandshoés.Het gaat deze middag vooral om de teams zorgvrijwilligers, gastvrouwen en sfeer&activiteiten. Uiteraard verplicht het je tot niets.Om 14:00 uur starten we met algemene informatie; daarna kun je in gesprek met de coördinator(en) van je keuze.Mocht 14:00 uur niet lukken, dan mag je ook gerust later nog binnenkomen.Het is handig als je je van te voren opgeeft, via dit formulier, maar ook zonder opgave ben je van harte welkom. De koffie staat klaar!

30
maart
2023
Sponsoren
Mooie opbrengst benefietconcert
Op 9 maart werd er een geweldig concert gegeven door het orkest koninklijke luchtmacht, georganiseerd door rotary Venlo, maas en peel.Als prachtige afsluiting van deze mooie muziekavond mochten de voorzitter van hospice Mariaweide en onze voorzitter Frans Joosten ieder een mooie cheque in ontvangst nemen.Dank aan de organisatoren, de muzikanten en alle donateurs, die dit gezamenlijk mogelijk hebben gemaakt!

30
maart
2023
Plattelandshoés
Frans Joosten geridderd
Op 4 maart 2023 werd onze oprichter en voorzitter Frans Joosten voor zijn vele verdiensten voor de gemeenschap en zeker niet in de laatste plaats voor zijn werk voor het Plattelandshoés, door de burgemeester benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Zeer verdiend! 

23
maart
2023
Organisatie
Open dagen druk bezocht
Na een intensieve periode van verbouwing, werd op 4 maart het tweede deel van ons huis geopend door de burgemeester. Zowel zaterdag als zondag mochten we tijdens de open dagen vele belangstellenden verwelkomen, die de nieuwe appartementen en multifunctionele ruimtes kwamen bewonderen. Alle bezoekers en vrijwilligers die geholpen hebben zowel in de bouw als tijdens de open dagen, van harte bedankt!Hier kun je een aantal foto's van de open dagen bekijken.

30
december
2022
Zorg
kerstdiner gasten
23 december genoten de gasten, hun bezoek en onze medewerkers van een heerlijk en sfeervol kerstdiner, verzorgd door ons vrijwilligers-kookteam.

28
oktober
2022
Sponsoren
Gift van Kiwanis Midden-Limburg
Op 24 september organiseerde  serviceclub Kiwanis, in samenwerking met boscafé de Busjop, een wildbarbecue, waarvan een deel van de opbrengst beschikbaar gesteld werd aan het Plattelandshoés. Het opgehaalde bedrag werd door de Kiwanis aangevuld, waardoor we op 14 oktober een cheque van €1.000,- overhandigd kregen. We gaan dit besteden aan de inrichting van een kinderhoek in de nieuwe afscheidsruimte. Kijk hiernaast onder 'zie ook' voor de begeleidende brief. Kiwanis, van harte bedankt!

19
augustus
2022
Zorg
Ook bezoek van onze gasten kan weer in de huiskamer verblijven
Vanaf vandaag zijn de restricties m.b.t. de huiskamer ingetrokken. We zijn heel blij, dat we iedereen weer gastvrij in de huiskamer kunnen ontvangen

13
augustus
2022
Plattelandshoés
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

23
mei
2022
Zorg
Mondneusmasker vervalt per 23 mei 2022
Het aantal coronabesmettingen is al enige tijd dalende. Dit merken we ook in het Plattelandshoés.We hebben inmiddels de meeste coronamaatregelen losgelaten. Vanaf maandag 23 mei 2022 laten we opnieuw een maatregel los; namelijk het dragen van een mondneusmasker binnen de 1,5 meter van een gast.We vinden het verantwoord om deze maatregel te laten vervallen. De situatie is op het moment stabiel en de meeste gasten hebben een herhaalprik gehad en zijn goed beschermd tegen ernstig ziek worden door corona.Echter, dit betekent niet dat corona niet meer onder ons is. We blijven waakzaam en als het nodig is, zullen we uiteraard opnieuw maatregelen treffen.In situaties waarin er sprake is van coronaklachten, een coronabesmetting of nauw contact met een coronapositieve persoon, blijft het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder het dragen van een mondneusmasker, gehandhaafd. Deze richtlijn is niet gewijzigd.Het gewijzigde mondneusmaskerbeleid betekent niet dat een vrijwilliger geen mondneusmasker mág dragen tijdens het werk. Dit is uiteraard een vrije keuze. Wie zich prettiger voelt door de bescherming van een mondneusmasker, kan dit gewoon blijven dragen.

25
maart
2022
Zorg
Coronamaatregelen versoepeld per 22 maart
Beste gast en familie, DE VOORDEUR STAAT WEER OPEN!  We zijn blij dat er versoepelingen mogelijk  zijn. Toch blijven we voorzichtig omdat er overal nog veel besmettingen zijn.BezoekU bent welkom wanneer u geen corona gerelateerde verschijnselen heeft. Als u twijfelt overleg dan met de verpleegkundige.  Van bezoek verwachten wij:Advies: handen desinfecterenAdvies: 1,5 meter afstand houden. Mondmasker dragen magBinnenkomen door de voordeur, verblijven op de kamer van degene waarvoor u komt.MedewerkersOnze medewerkers (beroepskrachten en vrijwilligers) werken veilig. Ze dragen uit voorzorg een mondmasker als ze binnen 1,5 meter werken (bij zorg en ondersteuning) Gasten die we bij ons opnemen hebben voorafgaand aan opname een PCR test gehadDe algemene ruimtes zijn gereserveerd voor de hier verblijvende gasten en het personeel.Wij nemen deze voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit is in ieders belang, omdat de openstelling van het Plattelandshoés mogelijk blijft zolang we coronavrij blijven.

2
maart
2022
Zorg
Update Coronamaatregelen 2 maart 2022
We zijn blij dat er versoepelingen mogelijk  zijn. Toch blijven we voorzichtig omdat er een toename van besmettingen verwacht wordt door de Carnaval.Meld klachten.Onze medewerkers (beroeps- en vrijwilligers) werken veilig. Ze dragen uit voorzorg een mondmasker, als ze binnen 1,5 meter werken (bij zorg en ondersteuning). Bij een besmettingsrisico dragen ze méér beschermingsmiddelen. Voor de veiligheid van u, onze medewerkers én onze andere gasten is het daarom belangrijk dat u ons op tijd informeert. Meld dit bij de verpleegkundige!Gasten die we bij ons opnemen hebben voorafgaand aan opname een PCR test gehadBezoekU bent welkom wanneer u geen corona gerelateerde verschijnselen heeft. Als u twijfelt overleg dan met de verpleegkundige.  Voor bezoek hebben we de volgende regels:•Handen desinfecteren bij binnenkomst en vertrek op de kamer•Het dragen van een mondmasker is niet verplicht, maar wel verstandig!•Bezoek, blijf denken aan de 1,5 mtr. afstand; ook op het appartement•Het kan zijn dat we u vragen om tijdens de verzorging de kamer even te verlaten•We zullen extra ventilerenDe algemene ruimtes zijn gereserveerd voor de hier verblijvende gasten en het personeel.Wij nemen deze voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.Dit is in ieders belang, omdat de openstelling van het Plattelandshoés mogelijk blijft zolang wij coronavrij blijven.Wanneer zich een besmetting voordoet, moeten we meer maatregelen nemen.

11
november
2021
Zorg
Corona-update 11-11-2021
De besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland blijven oplopen. Limburg is op dit moment een van de meest getroffen gebieden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen in onze regio geven aan vast te lopen. Ook bij ons knelt het door toename van besmettingen onder bewoners, cliënten en medewerkers. Helaas is de verwachting dat er voorlopig geen verandering komt in de huidige situatie. Om de komende periode veilige en verantwoorde zorg te kunnen blijven bieden kunnen we niet anders dan opnieuw onze maatregelen verder aanscherpen.BezoekOm de bewegingen in de algemene ruimtes zo veel als mogelijk te beperken, verzoeken wij u de ingang, die rechtstreeks naar de gastenkamer leidt, te gebruiken bij uw bezoek. Als u komt, meld dit dan via de intercom bij de voordeur; wij laten u dan bij de kamer van de betreffende gast binnen.Per bezoekmoment mogen er maximaal 2 bezoekers in het appartement aanwezig zijn.Bij de ingang van ons Plattelandshoés bieden wij bezoekers een mondneusmasker aan. Vanuit hygiënisch oogpunt vragen wij bezoekers gebruik te maken van dit mondneusmasker en niet het eigen (van huis meegebrachte) mondneusmasker te dragen.Check vóór bezoek de eigen gezondheidBezoek uw dierbare niet als:• U in de afgelopen 24 uur last heeft gehad van een of meerdere van onderstaande klachten:- Hoesten- Neusverkoudheid- Verhoging of koorts- Benauwdheid- Geur- en smaakverlies• U of een van uw huisgenoten in isolatie bent/is omdat u/hij/zij positief is getest op het coronavirus.• U of een van uw huisgenoten in quarantaine is omdat u/hij/zij:- een huisgenoot of nauw contact is van iemand bij wie corona is vastgesteld;- uit een gebied terugkomt met een (zeer) hoog risico voor corona;- is gewaarschuwd door de coronamelder-app.Houd u aan de basisregels in ons Plattelandshoés• Handen wassen bij binnenkomst en weggaan.• Bezoek draagt altijd een masker en dit wordt ook op de kamer bij de gast gedragen.• Registreren op de gastenkamer waar u op bezoek komt.• Blijf denken aan de 1,5 meter afstand ook in het appartement.• Het kan zijn dat we u vragen om tijdens de verzorging de kamer even te verlaten.• We zullen extra ventileren.De algemene ruimtes zijn voorlopig gereserveerd voor de hier verblijvende gasten en het personeel.Wij nemen deze voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.Dit is in ieders belang, omdat de openstelling van het Plattelandshoés mogelijk blijft zolang wij coronavrij blijven.

1
november
2021
Zorg
Corona-update 1-11-2021
Het corona virus blijft onze aandacht vragen!Meld klachtenOnze medewerkers en vrijwilligers werken veilig. Ze dragen uit voorzorg altijd een mondmasker. Als er een besmettingsrisico is dragen zij meer beschermingsmiddelen. Voor de veiligheid van u, onze medewerkers, vrijwilligers én onze andere gasten is het daarom belangrijk dat u ons op tijd informeert. Meld dit bij de verpleegkundige!BezoekU bent welkom wanneer u geen corona gerelateerde verschijnselen heeft. Als u twijfelt, overleg dan met de verpleegkundige.Mondneusmasker verplicht voor alle bezoekers•Vanaf maandag 1 november voert het Plattelandshoés weer een mondneusmasker-plicht in voor alle bezoekers. De plicht geldt voor binnen, niet voor buiten. Bezoekers zetten het mondneusmasker op bij binnenkomst en houden het masker op gedurende het gehele bezoek.•Na het bezoek dient het masker gedeponeerd te worden in een afvalbak bij de uitgang•Registeren op de gastenkamer waar u op bezoek komt.•Blijf denken aan de 1,5 meter afstand ook op het appartement.•Het kan zijn dat we u vragen om tijdens de verzorging de kamer even te verlaten.•We zullen extra ventilerenDe algemene ruimtes zijn gereserveerd voor de hier verblijvende gasten en het personeel.Wij nemen deze voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.Dit is in ieders belang, omdat de openstelling van het Plattelandshoés mogelijk blijft zolang wij coronavrij blijven.

24
september
2021
Zorg
Coronamaatregelen vanaf 25 september 2021
Per 25 september versoepelt het kabinet de 1,5 meter norm. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een ‘dringend advies om afstand te houden’. Plattelandshoés / Proteion houdt in haar coronabeleid vast aan dit dringende advies van afstand houden. In situaties waar afstand houden niet mogelijk is, blijven onze medewerkers een mondneusmasker dragen. Op deze wijze kunnen we verantwoord een aantal versoepelingen doorvoeren en toch veilige zorg blijven bieden aan onze gasten. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste maatregelen en versoepelingen die gelden in onze zorgcentra vanaf zaterdag 25 september 2021.Mondneusmaskers in de zorgOnze gasten zijn kwetsbaar en het huidige risiconiveau is nog steeds zorgelijk. Daarom blijven onze medewerkers preventief persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, zoals een mondneusmasker, wanneer 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Buiten de 1,5 meter dragen onze medewerkers geen mondneusmasker.Bezoek•Dringend advies aan bezoekers blijft om 1,5 meter afstand te houden, ook in de gastenkamer.•Bezoekers hoeven in het Plattelandshoés geen mond-neusmaskers te dragen.•Er zijn geen beperkingen in het aantal bezoekers dat gasten mogen ontvangen en aan het aantal bezoekers dat tegelijkertijd komt, maar overleg dit met uw dierbare.•De registratie bij binnenkomst vervalt. Wij vragen u wel om uw handen te blijven desinfecteren bij binnenkomst.•Wij verzoeken onze gasten hun bezoek op het appartement te ontvangen•De algemene ruimte is gereserveerd voor de hier verblijvende gasten en het personeel.Tot slot. Houd u aan de basisregels!We vragen iedereen in ons Plattelandshoés de basisregels in acht te blijven nemen:•Geef elkaar de ruimte, 1,5 meter blijft een veilige afstand•Was vaak en goed de handen•Schud geen handen•Blijf thuis bij klachten en laat u testen•Zorg voor voldoende frisse luchtVragenHeeft u nog vragen? Stel deze dan gerust aan de verpleegkundige!

13
augustus
2021
Sponsoren
Gasten van De Heldense Bossen zwemmen voor het Plattelandshoés
Afgelopen week werd op  Camping De Heldense Bossen de jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden voor een goed doel. Dit jaar werd er gezwommen voor het Plattelandshoés, als eerbetoon aan een collega, die bij ons haar laatste tijd heeft doorgebracht. We zijn erg blij met de waardering en natuurlijk ook met het mooie bedrag van maar liefst €882,60, dat opgehaald werd. Bedankt organisatie en zwemmers!

27
juli
2021
Sponsoren
Mooie donatie van opticien Guus Wokke
Opticien Guus Wokke heeft altijd een ‘potje’ in zijn winkel staan voor een goed doel. Daarin worden fooien gestopt en de bijdrages van €1,- die mensen betalen voor het bijvullen van hun flesje brillenspray.Omdat hij een persoonlijke ervaring had met het Plattelandshoes, werden wij afgelopen jaar gekozen als goed doel. Guus noemt het opvallend, dat mensen vaak een euro extra doneerden als ze zagen waar het geld naar toe zou gaan. Hierdoor is de opbrengst duidelijk hoger dan in andere jaren.Afgelopen maandag was het potje ‘vol’ en werd er een mooie cheque van €450,- overhandigd. We kunnen dit heel erg goed gebruiken voor de inrichting van de nieuwe scholings- en ontmoetingsruimte voor de vrijwilligers.Guus en Marie-José en iedereen die een bijdrage aan ‘het potje’ geleverd heeft: van harte bedankt!

20
juli
2021
Zorg
Update Coronamaatregelen 20-7-2021
Het corona virus blijft onze aandacht vragen! Het aantal besmetting stijgt!!Meld klachtenBezoeker blijf thuis als u klachten heeft en ook indien uw huisgenoten klachten hebben!Onze medewerkers en vrijwilligers werken veilig. Voor de veiligheid van u, onze medewerker / vrijwilliger én onze andere gasten is het daarom belangrijk dat u ons op tijd informeert.Als u twijfelt, overleg dan met de verpleegkundige.Om de bewegingen in de algemene ruimtes zo veel als mogelijk te beperken heeft het onze voorkeur dat u de ingang, die rechtstreeks naar de gastenkamer leidt gebruikt bij uw bezoek.Als u komt, meldt dit dan door aan de voordeur via de intercom u bezoek te melden; wij laten u dan bij de kamer van de betreffende gast binnen.•Geen vaste bezoekers; iedereen is welkom.•Maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd; kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.•Bezoekers houden 1,5 meter afstand; binnen 1,5 m. maakt u gebruik van een mondmasker•Er zit geen maximale frequentie en duur op bezoek.  •Bezoek registreert zich bij binnenkomst.  •Handen wassen bij binnenkomst en weggaan.•We zullen extra ventileren.•Verder bezoek in overleg met verpleegkundige.•Mensen die we opnemen moeten getest zijn op COVID-19.De algemene ruimtes zijn gereserveerd voor de hier verblijvende gasten en het personeel.Wij nemen deze voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.Dit is in ieders belang, omdat de openstelling van het Plattelandshoés mogelijk blijft zolang wij coronavrij blijven.

12
juli
2021
Organisatie
Actuele maatregelen Covid-19
Voor iedereen: Meld klachten en blijf thuis bij klachten van jezelf en ook indien huisgenoten klachten hebben.Gasten die we opnemen moeten negatief getest zijn op Covid-19.  De algemene ruimtes zijn gereserveerd voor de hier verblijvende gasten en het personeel.Wij nemen deze voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit is in ieders belang, omdat de openstelling van het Hospice mogelijk blijft zolang we coronavrij blijven.Onze medewerkers (beroeps- en vrijwilligers) werken veilig. Ze dragen bij contacten binnen 1,5 meter (zorg) een mondmasker. Als er een besmettingsrisico is dragen ze méér beschermingsmiddelen.Om de bewegingen in de algemene ruimtes zo veel als mogelijk te beperken heeft het onze voorkeur dat u de ingang, die rechtstreeks naar de gastenkamer leidt gebruikt bij uw bezoek.Als u komt, meldt dit dan door aan de voordeur via de intercom u bezoek te melden; wij laten u dan bij de kamer van de betreffende gast binnen.Verder verwachten wij het volgende: •Handen desinfecteren bij binnenkomst en vertrek op de kamer•Registreren op de gastenkamer waar u op bezoek bent in verband met  bron- en contactonderzoek•Er mogen meerdere mensen op de kamer, max. 4 mensen tegelijk (1,5 meter afstand)  •Wij willen graag de 1,5 meter afstand handhaven •Verder bezoek in overleg met de verpleegkundige•We zullen extra ventileren

1
januari
2020
Plattelandshoés
Nieuwjaarswens
Namens het bestuur

8
november
2019
Plattelandshoés
START TWEEDE FASE BOUW
Tijdens de laatste Algemene Bestuursvergadering van 16 oktober jl. heeft het bestuur besloten om een start te maken met de tweede fase van de bouw. 

31
oktober
2019
Vrienden
Opbrengst Rabo ClubSupport
De uitslag van de stemming bij Rabo Clubsupport is bekend. Net zoals het afgelopen jaar is het Plattelandshoés op de eerste plaats geëindigd met het fenomenale bedrag van  € 1549,74. Hartelijk dank aan allen die hun stem uit hebben gebracht op het  Plattelandshoés!Als je naar de site van de Rabobank Peel en Maas en Leudal gaat en het filmpje bekijkt, maken we ook nog kans op een extra donatie. Ga naar rabo.nl/pml/clubsupport voor de video.

31
oktober
2019
Vrienden
CONGRES VPTZ MET O.A. KONINGIN MAXIMA
In gesprek met koningin Máxima en minister Hugo de Jonge Op 18 september 2019 heeft in Theater de Flint in Amersfoort het VPTZ-congres “Samen van betekenis – jij maakt het verschil” plaatsgevonden. Namens het Plattelandshóes waren Truus Geraeds, Loes Sijben, Frans Joosten en Peter Janssen aanwezig. Onderstaand een kort verslag.

Categorieën