Overbruggingszorg

Vader is zeventig, nog vitaal en kerngezond, maar helaas sinds een jaar weduwnaar. Hij woont nog zelfstandig en kan zich prima redden. De kinderen wonen in Amsterdam en Veenendaal. Zijn familieleden zijn allemaal al op leeftijd.

Nu krijgt hij binnenkort een heupprothese. Hoe moet dat nu als hij na vier of vijf dagen uit het ziekenhuis ontslagen wordt? De Thuiszorg komt slechts op enkele momenten per dag, de buurvouw werkt nog en past twee dagen per week op de kleinkinderen.

Het Plattelandshoés kan hulp bieden. Vader kan, totdat hij zich zelf weer kan redden, gebruikmaken van de overbruggingszorg. 

Overbruggingszorg is er voor mensen die tijdelijk zijn aangewezen op 24/7-zorg. Dat kunnen mensen zijn die in het ziekenhuis zijn uitbehandeld, of mensen die tijdelijk door ziekte of ongeval aangewezen zijn op volledige zorg. Denk aan hulpbehoevende en alleenstaande ouderen, voor wie de mantelzorg er onvoldoende of niet kan zijn. Bijna iedereen wil na een ziekenhuisopname graag spoedig naar huis. Soms is dat niet mogelijk. Ook kan het zijn dat de professionele hulp nog niet geleverd kan worden en dan kan tijdelijk verblijf in het Plattelandshoés een uitkomst bieden voor zorgvrager en mantelzorger.

De documentaire 'Special Plattelandshoés' van de lokale omroep P&M geeft een goed beeld van wat het Plattelandshoés is.


Contact

Loes Sijben

Team Verpleegkundigen & Verzorgenden

Bel 077 - 772 5008

E-mail Loes