Wie zijn wij

Het Plattelandshoés in Panningen heeft op 6 maart 2017 haar deuren geopend voor gasten die zijn aangewezen op PRO-Zorg. Dat staat voor palliatieve, respijt- en overbruggingszorg.

Missie

Vroeger was thuis sterven heel gewoon. Het stervensproces was onlosmakelijk met het leven verbonden. Het Plattelandshoés sluit hierbij bijna naadloos aan, het samen met dierbaren naar het einde van het leven toegroeien, zoals dat thuis ook mogelijk is.

De huidige mens is mondig, maakt zijn eigen keuzes, geeft een eigen invulling aan het leven, maar dient ook zelf te kunnen beslissen waar en hoé te sterven.

Het Plattelandshoés biedt een plek, een bijna-thuis gevoel, aan mensen in de terminale of andere fase van het leven, wanneer zij deze periode niet thuis kunnen of willen doorbrengen. In het Plattelandshoés is erkenning, aanvaarding en respect voor verschillen tussen mensen een voorwaarde voor goede zorgverlening. De zorg zal beantwoorden aan de persoonlijke behoefte van de (ernstig) zieke mens en er is aandacht voor psychosociale en levensbeschouwelijke hulp.

De documentaire 'Special Plattelandshoés' van de lokale omroep P&M geeft een goed beeld van wat het Plattelandshoés is.

Doelgroepen Plattelandshoés

  • Iedereen met een passende indicatie, ongeacht levensovertuiging en financiële draagkracht;
  • Iedereen met een acute zorgvraag binnen het kader van palliatieve, overbruggings- of respijtzorg. Ook mensen met een verstandelijke of psychische beperking, mits passend binnen het kleinschalige en open karakter van het Plattelandshoés.
  • Mensen met een tijdelijke zorgvraag binnen het kader van respijtzorg om de mantelzorger te ontlasten.

Contact

Els van Wylick

Secretaris

Bel 06-12334 705

E-mail Els