Tuin

Effect van natuur op gezondheid

De Wageningen University & Research heeft de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de invloed van de natuur op de gezondheid van mensen. De resultaten van al die onderzoeken zijn als volgt kort samen te vatten: “Een natuurlijke omgeving kan op verschillende manieren bijdragen aan de gezondheid van de mens, van kinderen tot ouderen. Natuur kan bijdragen aan herstel van stress, ze kan aanzetten tot sociaal contact, ze kan bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen, ze kan persoonlijke ontwikkeling en zingeving bevorderen en ze kan stimuleren tot bewegen”.

Met deze conclusie van de Wageningen UR in het achterhoofd, zocht Frans Joosten, voorzitter van de Stichting Plattelandshoés, contact met enkele studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein te Velp. Frans wilde rond het Plattelandshoés een natuurlijke leefomgeving creëren die de bewoners, familieleden en mantelzorgers en ook de vrijwilligers stimuleert om te ontspannen, te bewegen en te beleven. Een tuin die mogelijkheden biedt tot activiteiten en sociale contacten, maar ook om in alle rust en stilte te kunnen genieten van bloemen, planten, vlinders, vogels, bomen, enz.

Op basis van deze filosofie hebben vier eindejaarstudenten Tuin- en Landschapsinrichting, Maik Gijsen, Lans Brouwers, Sander Pleijens, en Bas Janssen van de hogeschool uit Velp, onder supervisie van Ves Reynders van de Kiwanis Peel en Maas, een ontwerp gemaakt voor de tuin rond het Plattelandshoés. 

De tuin is grofweg in drie secties in te delen: het entreeplein, een tuin rond de afscheidsruimte en een belevingstuin. 

Entreeplein

Het entreeplein bestaat uit een groene toegangspoort aan de Koninginnelaan naar het terrein van het hospice/ verblijfshuis, de hoofdingang, een weg naar de afscheidsruimte, de fietsenstalling en parkeerplaatsen. Het entreeplein is aangekleed met borders, waarin naast bomen, planten, bloemen en struiken, ook zithoeken en sfeerverlichting een plaats hebben gekregen. 

Belevingstuin

Rond de appartementen van de gasten is een belevingstuin aangelegd. “Een belevingstuin is een tuin waarin de seizoenen zichtbaar zijn. De tuin biedt een continu wisselend beeld. Hij prikkelt ons zien, horen, ruiken, proeven en voelen. In de lente de bollen en de bloesem van bomen. In de zomer kleuren en geuren van planten en grassen. In de herfst het oogsten en de verkleuringen van het blad. In de winter het verval en de rust.Net als de cyclus van het leven”, aldus Jacqueline Collou, een oud-leerling van de hogeschool in Velp. “Bewoners moeten in de tuin wat kunnen doen, zij moeten er kunnen bewegen en genieten, de tuin dient in een open verbinding te staan met de buurt én hij moet goed toegankelijk en eenvoudig te onderhouden zijn.”

Stiltetuin

In het tuingedeelte rond de afscheidsruimte, waarbij de nu beeldbepalende bomen gehandhaafd blijven, komen een waterpartij en zithoeken. Hij biedt straks stilte, rust en geborgenheid. Van de stiltetuin is tot nu toe alleen de waterpartij gerealiseerd. De rest volgt na realisatie van de 2e fase van de verbouwing van de voormalige basisschool.


Contact

Frans Joosten

Voorzitter

Bel 077 - 772 5008

E-mail Frans