17 april 2024
Els van Wylick
  Organisatie

Eerste herdenkingsbijeenkomst in eigen huis

Gisteravond was er weer een herdenkingsbijeenkomst voor de familie van de gasten die de afgelopen maanden in het Plattelandshoés overleden zijn. Voor de eerste keer werd deze bijeenkomst in onze eigen zaal gehouden. We kijken terug opeen mooie, intieme bijeenkomst, waar 70 gasten aanwezig waren. Dank aan de vrijwilligers van de werkgroep Herdenkingsbijeenkomsten voor de organisatie en het overzicht, voor de mannen van de technische dienst, die zorgden dat de zaal piekfijn in orde was en alles werkte, voor de vrijwilligsters die koffie schonken en voor alle anderen, die hun steentje bijgedragen hebben om deze bijeenkomst te laten slagen!