24 september 2021
Els van Wylick
  Zorg

Coronamaatregelen vanaf 25 september 2021

Per 25 september versoepelt het kabinet de 1,5 meter norm. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een ‘dringend advies om afstand te houden’. Plattelandshoés / Proteion houdt in haar coronabeleid vast aan dit dringende advies van afstand houden. In situaties waar afstand houden niet mogelijk is, blijven onze medewerkers een mondneusmasker dragen. Op deze wijze kunnen we verantwoord een aantal versoepelingen doorvoeren en toch veilige zorg blijven bieden aan onze gasten. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste maatregelen en versoepelingen die gelden in onze zorgcentra vanaf zaterdag 25 september 2021.

Mondneusmaskers in de zorg
Onze gasten zijn kwetsbaar en het huidige risiconiveau is nog steeds zorgelijk. Daarom blijven onze medewerkers preventief persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, zoals een mondneusmasker, wanneer 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Buiten de 1,5 meter dragen onze medewerkers geen mondneusmasker.

Bezoek
•Dringend advies aan bezoekers blijft om 1,5 meter afstand te houden, ook in de gastenkamer.
•Bezoekers hoeven in het Plattelandshoés geen mond-neusmaskers te dragen.
•Er zijn geen beperkingen in het aantal bezoekers dat gasten mogen ontvangen en aan het aantal bezoekers dat tegelijkertijd komt, maar overleg dit met uw dierbare.
•De registratie bij binnenkomst vervalt. Wij vragen u wel om uw handen te blijven desinfecteren bij binnenkomst.
•Wij verzoeken onze gasten hun bezoek op het appartement te ontvangen
•De algemene ruimte is gereserveerd voor de hier verblijvende gasten en het personeel.

Tot slot. Houd u aan de basisregels!
We vragen iedereen in ons Plattelandshoés de basisregels in acht te blijven nemen:
•Geef elkaar de ruimte, 1,5 meter blijft een veilige afstand
•Was vaak en goed de handen
•Schud geen handen
•Blijf thuis bij klachten en laat u testen
•Zorg voor voldoende frisse lucht

Vragen
Heeft u nog vragen? Stel deze dan gerust aan de verpleegkundige!