Intake

Met alle gasten en hun contactperso(o)n(en), met uitzondering van spoedopnames, heeft voor opname in het Plattelandshoés een kennismakingsgesprek, c.q. -bezoek plaatsgevonden. Tijdens de kennismaking is deze brochure met hen besproken.

Voor een definitieve opname vindt een intakegesprek plaats met de coördinator of een plaatsvervangende verpleegkundige.

INTAKEGESPREK

Tijdens het intakegesprek komen o.a. aan bod:

  • Personalia van de gast en de contactpersoon;
  • Zorg gerelateerde gegevens, waaronder medicijngebruik, huisarts, enz.;
  • Voedingsgewoontes en -voorschriften;
  • Persoonlijke wensen van gast en familieleden.

Contact

Loes Sijben

Team Verpleegkundigen & Verzorgenden

Bel 077 - 772 5008

E-mail Loes