Teams

Binnen de organisatiestructuur van het Plattelandshoés wordt gewerkt met teams. Er zijn zes teams van vrijwilligers, soms onderverdeeld in sub-teams, één professioneel team van verpleegkundigen en verzorgenden en het bestuur. Ieder team is verantwoordelijk voor zijn eigen deelgebied. Via het overleg tussen bestuur en teamcoördinatoren worden de activiteiten van de diverse teams op elkaar afgestemd en worden samenwerkingsafspraken gemaakt. 

In onderstaand organogram is de organisatiestructuur grafisch weergegeven.


Team Verpleegkundigen & Verzorgenden

Loes Sijben, coördinator

Binnen ons Plattelandshoés werken zowel verpleegkundigen als verzorgenden om samen met de zorgvrijwilligers de gasten zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden. De professionals werken volgens de richtlijnen en protocollen van thuiszorgorganisatie Proteion. Doordat onze verpleegkundigen voorheen in diverse werkvelden werkzaam waren geeft dit een extra tintje aan de professionele, verpleegkundige zorg.

Te allen tijde, dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week, is er een verpleegkundige aanwezig om verantwoorde zorg te leveren, samen met een verzorgende in de ochtenduren en/of met een geschoolde zorgvrijwilliger verder op de dag. Deze zorgvrijwilligers zullen laag, complexe zorg bieden, onder supervisie van de verpleegkundige. Het kan ook zijn dat zij hulp bieden bij de zorg, samen met een verzorgende en/of verpleegkundige. Samen maken zij het zorgteam compleet. De zorgvrijwilliger biedt ook hulp bij de maaltijden. Uiteraard doen de verpleeg-kundigen en verzorgenden dat ook, daar waar nodig. 

Het team verpleegkundigen heeft  een kort lijntje met de huisartsen. Er vindt regelmatig telefonisch contact plaats. Ook zal de huisarts, als daar behoefte aan is, de  gast bezoeken en de verpleegkundige zal dan  bij het consult aanwezig zijn, zodat alle veranderingen goed doorgesproken kunnen worden en ook voor iedereen duidelijk zijn.. De zorg rondom onze gasten wordt dagelijks kritisch bekeken, want een goede afstemming met velerlei partijen is hierbij zeer essentieel. Uiteraard alles in overleg met de gast en als dit niet meer mogelijk is, met hun naasten. Mocht het nodig zijn om andere disciplines in te schakelen, dan kan dat ook. U moet dan denken aan bijvoorbeeld, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtiste, etc.


Team Indirecte Zorg (TIZ)

Susanne Schers, coördinator

Het Team Indirecte Zorg (TIZ) bestaat uit twee subgroepen:

- De gastvrouwen/gastheren;

- De sfeer- en activiteitengroep.

De gastvrouwen/gastheren

De deur van het Plattelandshoés staat altijd voor iedereen open. De gastvrouwen/gastheren ontvangen de gasten, familieleden, bezoekers en vrijwilligers. Het zijn warme mensen die niemand in de kou laten staan. Zij creëren een thuisgevoel door het geven van aandacht en een lekker kopje koffie. Zij hebben een luisterend oor, door er gewoon te zijn voor iedereen binnen het Plattelandshoés.

Sfeer- en activiteitengroep

Deze vrijwilligers zorgen voor een gezellig en warm huis. Zij  fleuren je dag op, ze zijn als bloemen. Samen de krant lezen, een frisse neus halen, gezellig samen zijn. Waar woorden tekort schieten,  spreekt de muziek.

Coördinator van beide groepen is Susanne Schers. Heb je vragen of belangstelling voor dit vrijwilligerswerk, neem dan met haar contact op. 


Team Koken (TKO)

John Heijsters, coördinator

Het doel is de warme maaltijd te verzorgen voor de gasten van het Plattelandshoés en wel door twee kookvrijwilligers per dag. Ons team van vijfendertig kookvrijwilligers kan nog altijd uitbreiding gebruiken. Kom gerust eens langs als we aan het werk zijn. Tussen 10.00 uur en 13.00 uur zijn we in de keuken bezig.

We maken altijd een grote pan versbereide soep voor de gasten, de vrijwilligers en het zorgteam. We doen een menuvoorstel voor de gasten en kijken of we dit met de wensen van de gasten op maat kunnen maken. We verwachten geen culinaire hoogstandjes, maar we koken zoals thuis. Er is altijd voldoende voorraad vlees, vis, groenten en fruit om een gevarieerde maaltijd te bereiden.

Coördinator van het Team Koken (TKO) is John Heijsters, In de organisatie wordt hij geholpen door de 'Kerngroep Koken': Frans Heldens (inkoop), Francis Janssen en Riek Muijres, zodat alles netjes is en we op een hygiënische manier van de apparatuur en de keuken gebruik kunnen maken.

Het verwennen van de gasten staat voorop en het is een prachtige belevenis om de mensen te zien genieten.


Team Technisch Onderhoud

Martien Steeghs, coördinator

Het team Technisch Onderhoud heeft tot taak:

- Het uitvoeren van taken welke in overleg met de coördinator/het bestuur zijn opgesteld;       

- Het eventueel volgen van een opleiding, bijvoorbeeld voor de bediening  van de brandmeld-   installatie, de verwarmingsinstallatie en andere gewenste zaken;

- Samen bekijken hoe en welke opdrachten op de juiste manier uitgevoerd kunnen worden;

- Het onderhouden van contacten met andere vrijwilligers en de verpleegkundigen tijdens de    koffiepauzes;

Op dit moment omvatten de taken:

- De juiste werking van de verlichting in en rondom het gebouw;

- Ondersteuning bij het gebruik van de keukenapparatuur;

- Onderhoud van de appartementen, o.a. aan plinten, bedden, ramen, rolgordijnen, sloten,         enz.

- Controle watertemperatuur i.v.m. legionella, brandmeldinstallatietesten;

- Zorg voor de juiste werking van tv's en andere apparatuur;

- Samen bekijken welke taken kunnen worden uitgevoerd t.b.v. de realisatie van de 2e fase       van de verbouw van het Plattelandshoés.

       


Team Tuinonderhoud

Bart Ebisch, coördinator

Onderdeel van het Plattelandshoés vormt een fraai aangelegde tuin. Deze verdient het nodige onderhoud. Daarvoor staat garant tuinonderhoudsploeg ‘De Greune Blèdjes’, bestaande uit de vrijwilligers Jac Janssen, Jac Janssen, Jack Luijten, Cor Clareboets, Frans Korsten en Bart Ebisch. 

De tweede fase van de aanleg is in voorbereiding. Dat betekent extra werk in de naaste toekomst. De werkzaamheden bestaan uit gras maaien, onkruid wieden, bloemen planten, planten water geven, het grasveld beregenen, de waterstand van de visvijver controleren en het vegen van het parkeerterrein. 

Daarnaast steken de leden van de tuinonderhoudsploeg de handen uit de mouwen voor specifieke werkzaamheden. Zo zijn er afgelopen jaar vier grote bloembakken aangelegd, die in  de avonduren worden verlicht met ledlampen. 

De vrijwilligers werken op zelfstandige basis. Ook kan er in kleine teams worden gewerkt. Voor koffie – en soep! - wordt gezorgd. De Greune Blèdjes willen graag enkele nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Interesse?, meld je bij Bart Ebisch (bebisch@ziggo.nl, of 06-42949150).

Van links naar rechts: Cor Clareboets, Jac Janssen, Bart Ebisch, Jac Janssen en Frans Korsten. Jack Luijten ontbreekt op de foto.


Team Directe Zorg (TDZ)

Tiny Hillen, coördinator

Vrijwilligers in de directe zorg assisteren de verpleegkundigen en ondersteunen de mantel-zorgers. Vrijwilligers in de directe zorg zijn voor ons onbetaalbaar en maken het verschil!
Zij bieden samen met een professioneel team ‘warme’ zorg,  gastvrije ondersteuning en geven tijd aan onze gasten en hun naasten.  Voor onze terminale gasten in hun laatste levensfase, voor de overbruggingsgasten tijdens hun herstelproces en voor de respijtgasten tijdens het logeren in het Plattelandshoés.. Hierdoor kunnen onze gasten deze fases waardevol doorbrengen in ons hospice/verblijfshuis.
Het 'er willen zijn' voor de ander is hierbij belangrijk waarbij natuurlijk de zorg voor de gast en zijn naasten centraal staat.  Deze zorgvrijwilligers dragen onze gasten een warm hart toe.
Samenwerken voor onze gasten geeft verbinding en kracht en biedt onbetaalbare, mooie momenten en verrijkt het leven van onze vrijwilligers. De zorg van onze vrijwilligers wordt hooggewaardeerd. Dat maakt het werken prettig. Je bent als vrijwilliger onbetaald en onbetaalbaar, maar krijgt er ook onbetaalbare momenten voor terug. Het is een verrijking van je leven en je maakt bijzondere momenten mee.

Wij bieden zinvol vrijwilligerswerk in een fijne, warme en collegiale sfeer binnen een hecht team. Je kunt rekenen op jouw collega’s en op begeleiding. Jouw inzet wordt ondersteund met coaching, cursussen en workshops die jou ondersteunen in de zorg voor onze gasten in de terminale fase.

Wil jij ook het verschil maken? 

Interesse?? …….

Ga naar 'Vrijwilligers' en vervolgens naar 'aanmelden' en vul het formulier in. Wij nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek.


Team Administratie (TAD)

Wim Delmée, coördinator

Het team administratie bestaat uit een groep vrijwilligers die zeer wisselde werkzaamheden verrichten. Alles wat met administratie, registratie, secretariaat en publicaties te maken heeft valt onder deze groep.

Binnen de Gastenadministratie worden de voor administratieve doeleinden benodigde ge-gevens van onze gasten bijgehouden.

Daarnaast worden alle relevante gegevens van onze vrijwilligers binnen de  vrijwilligers-administratie vastgelegd.

De Penningmeester fungeert als coördinator van het team administratie en verzorgt de hele financiële administratie en stuurt maandelijks facturen aan onze gasten of aan de erven hiervan. 

Binnen de groep vallen tevens de notulist van de bestuursvergadering en het team admini-stratie. Maandelijks wordt door enkele vrijwilligers, de redactie, de interne nieuwsbrief “De Samenhang” uitgebracht. Deze redactie verzorgt ook een externe Nieuwsbrief en is tevens verantwoordelijk voor het beheer van de website. De Secretaris fungeert hierin als eindredacteur.


Redactie Nieuwsbrief en Website

Wim Daniels, coördinator

De redactie Nieuwsbrief en Website is verantwoordelijk voor:

  • Maandelijkse uitgave van de interne nieuwsbrief 'De Samenhang';
  • Kwartaaluitgave van de externe 'Nieuwsbrief';
  • Actualiseren en beheer van de website van het Plattelandshoés.

De redactie bestaat uit:

  • Wim Daniëls (eindredacteur)
  • Anita Sillekens
  • Tiny Rooijakkers
  • Manuela Janssen
  • Jos Mewiss

Het redactieadres is: redactie@plattelandshoes.nl Bestuursleden

Het bestuur initieert, faciliteert en evalueert de activiteiten en heeft een vertegenwoordiger in ieder team.

Frans Joosten
Voorzitter
f.joosten@plattelandshoes.nl
Peter Janssen
Vice voorzitter
p.janssen@plattelandshoes.nl
Wim Daniëls
Secretaris
w.daniels@plattelandshoes.nl
Wim Delmee
Penningmeester
w.delmee@plattelandshoes.nl
Jac Janssen
Coördinator bouw
j.janssen@plattelandshoes.nl
Annette van Lier
Coördinator zorg
a.vanlier@plattelandshoes.nl