Teams

Binnen de organisatiestructuur van het Plattelandshoés wordt gewerkt met teams. Er zijn zes teams van vrijwilligers, soms onderverdeeld in sub-teams, één professioneel team van verpleegkundigen en verzorgenden en het bestuur. Ieder team is verantwoordelijk voor zijn eigen deelgebied. Via het overleg tussen bestuur en teamcoördinatoren worden de activiteiten van de diverse teams op elkaar afgestemd en worden samenwerkingsafspraken gemaakt. 

In onderstaand organogram is de organisatiestructuur grafisch weergegeven.


Team Verpleegkundigen & Verzorgenden

Loes Sijben, coördinator

Binnen ons Plattelandshoés werken verpleegkundigen en verzorgenden samen met de zorgvrijwilligers om de gasten zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden. De professionals werken volgens de richtlijnen en protocollen van thuiszorgorganisatie Proteion.

Te allen tijde, dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week, is er een verpleegkundige aanwezig om verantwoorde zorg te leveren, samen met een verzorgende in de ochtenduren en/of met een geschoolde zorgvrijwilliger verder op de dag. 

Het team verpleegkundigen heeft  een kort lijntje naar de huisartsen. Er vindt regelmatig telefonisch contact plaats. Ook zal de huisarts, als daar behoefte aan is, de  gast bezoeken en de verpleegkundige zal dan  bij het consult aanwezig zijn, zodat alle veranderingen goed doorgesproken kunnen worden en ook voor iedereen duidelijk zijn.. De zorg rondom onze gasten wordt dagelijks kritisch bekeken, want een goede afstemming met velerlei partijen is hierbij zeer essentieel. Uiteraard alles in overleg met de gast en als dit niet meer mogelijk is, met hun naasten. Mocht het nodig zijn om andere disciplines in te schakelen, dan kan dat ook. U moet dan denken aan bijvoorbeeld, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtiste, etc.


Team Koken (TKO)

John Heijsters, coördinator

Het kookteam verzorgt de warme maaltijd voor de gasten van het Plattelandshoés. Dit gebeurt door twee kookvrijwilligers per dag. We doen een menuvoorstel voor de gasten en kijken of we dit met de wensen van de gasten op maat kunnen maken. We verwachten geen culinaire hoogstandjes, maar we koken zoals thuis. Er is altijd voldoende voorraad vlees, vis, groenten en fruit om een gevarieerde maaltijd te bereiden.

Tevens maken we altijd een grote pan versbereide soep voor zowel gasten als vrijwilligers en het zorgteam. 

Het verwennen van de gasten staat voorop en het is een prachtige belevenis om de mensen te zien genieten.


Team Tuin en Technisch Onderhoud

Martien Steeghs, coördinator

Als team Technische Dienst en Tuinonderhoud zorgen we voor het onderhoud van het totale gebouw en de appartementen. We denken en werken mee met verbouwingen en repareren voor zover mogelijk alles wat kapot gaat of niet functioneert.

De belevingstuin werd door ons aangelegd en wordt wekelijks onderhouden.

We werken zelfstandig of in kleine teams. Voor koffie en soep wordt gezorgd.   


Team Gastvrouwen

Truus Geraeds, coördinator

De deur van het Plattelandshoés staat altijd voor iedereen open. Als gastvrouwen/gastheren ontvangen we de gasten, familieleden, bezoekers en vrijwilligers. We zorgen ervoor, dat iedereen zich welkom en thuis voelt.

We creëren een thuisgevoel door het geven van aandacht en een lekker kopje koffie. We hebben een luisterend oor, door er gewoon te zijn voor iedereen binnen het Plattelandshoés.


Team Directe Zorg (TDZ)

Rose-Marie Jansen, coördinator

Als vrijwilligers in de directe zorg assisteren we de verpleegkundigen en ondersteunen de mantelzorgers.
Wij bieden samen met een professioneel team ‘warme’ zorg en gastvrije ondersteuning en geven tijd aan onze gasten en hun naasten.  Voor onze terminale gasten in hun laatste levensfase, voor de overbruggingsgasten tijdens hun herstelproces en voor de respijtgasten tijdens het logeren in het Plattelandshoés. Hierdoor kunnen onze gasten deze fases waardevol doorbrengen in ons hospice/verblijfshuis.
Het 'er willen zijn' voor de ander is hierbij belangrijk waarbij natuurlijk de zorg voor de gast en de naasten centraal staat.  We dragen onze gasten een warm hart toe.

Wij bieden zinvol vrijwilligerswerk in een fijne, warme en collegiale sfeer binnen een hecht team. Je kunt rekenen op je collega’s en de begeleiding. Je inzet wordt ondersteund met coaching, cursussen en workshops die jou ondersteunen in de zorg voor onze gasten in de terminale fase.


Team Administratie (TAD)

Wim Delmee, coördinator

Het team administratie bestaat uit een groep vrijwilligers die zeer wisselende werkzaamheden verrichten. Alles wat met administratie, registratie, secretariaat en publicaties te maken heeft valt onder deze groep.

Binnen de Gastenadministratie worden de voor administratieve doeleinden benodigde ge-gevens van onze gasten bijgehouden.

Daarnaast worden alle relevante gegevens van onze vrijwilligers binnen de  vrijwilligers-administratie vastgelegd.

De Penningmeester fungeert als coördinator van het team administratie en verzorgt de hele financiële administratie, waaronder de maandelijkse facturen aan onze gasten of aan de erven hiervan. 

Binnen de groep vallen tevens de notuliste van de bestuursvergadering en het team admini-stratie. Maandelijks wordt door enkele vrijwilligers, de redactie, de interne nieuwsbrief “De Samenhang” uitgebracht. Deze redactie is tevens verantwoordelijk voor het beheer van de website. 


Team Nieuwsbrief en Website

Jos Mewiss, coördinator

Team Nieuwsbrief en Website is verantwoordelijk voor:

  • Maandelijkse uitgave van de interne nieuwsbrief 'De Samenhang';
  • Actualiseren en beheer van de website van het Plattelandshoés.

De redactie bestaat uit:

  • Tiny Rooijakkers
  •  Els van Wylick
  • Jos Mewiss (eindredactie)
  • Nicole Joosten (website-foto's)

Het redactieadres is: redactie@plattelandshoes.nl 


Team Sfeer en Activiteiten

Jolanda Wijhers, coördinator

De S&A vrijwilligers zorgen voor aankleding van de gastenkamers en de gemeenschap-pelijke ruimte, onder andere door verse bloemenboeketten. 

Ze maken naar behoefte een praatje met gasten, lezen samen de krant of begeleiden ze bij het wandelen in de tuin of naar het dorp. 

Tevens organiseren ze een aantal muziekmomenten voor de gasten en de kerst-inn voor vrijwilligers.


Bestuursleden

Het bestuur initieert, faciliteert en evalueert de activiteiten en heeft een vertegenwoordiger in ieder team.

Frans Joosten
Voorzitter
f.joosten@plattelandshoes.nl
Dave van Soest
Vice voorzitter
d.vansoest@plattelandshoes.nl
Els van Wylick
Secretaris
e.vanwylick@plattelandshoes.nl
Wim Delmee
Penningmeester
w.delmee@plattelandshoes.nl
Jac Janssen
Coördinator bouw
j.janssen@plattelandshoes.nl
Annette van Lier
Coördinator zorg
a.vanlier@plattelandshoes.nl