Plattelandshoés ein thoes

Wat is het Plattelandshoés


EEN HOSPICE/VERBLIJFHUIS MET PRO-ZORG


Op 6 maart 2017 heeft het Plattelandshoés haar deuren geopend voor gasten die zijn aangewezen op PRO-Zorg. Dat staat voor palliatieve, respijt- en overbruggingszorg.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg voor gasten in de terminale fase van hun leven, dat wil zeggen met een levensverwachting van ongeveer drie maanden. Het doel is om zo lang mogelijk een leven met goede kwaliteit mogelijk te maken. De betrokkene zelf bepaalt wat 'goede kwaliteit van leven' is. Het is de wens van veel mensen thuis te kunnen sterven, te midden van de mensen die hen lief zijn en de omgeving die hen vertrouwd is. Om tal van redenen is het niet altijd mogelijk die wens in vervulling te laten gaan, maar ook kan men bewust een keus maken om thuis niet te willen sterven. Het Plattelandshoés is dan een waardevol alternatief.

Respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers kunnen de zorg langer volhouden als zij af en toe de zorg uit handen kunnen geven en zelf nieuwe energie kunnen opdoen. Het Plattelandshoés neemt dan tijdelijk de zorg over.

Overbruggingszorg

Overbruggingszorg aan mensen die tijdelijk aangewezen op 24/7-zorg. dat kunnen mensen zijn die in het ziekenhuis zijn uitbehandeld, of mensen die tijdelijk door ziekte of ongeval aangewezen zijn op volledige zorg. Denk aan hulpbehoevende en alleenstaande ouderen, waarvan de mantelzorg er onvoldoende of niet kan zijn. Bijna iedereen wil na een ziekenhuisopname graag spoedig naar huis. Soms is dat niet mogelijk. Ook kan het zijn dat de professionele hulp nog niet geleverd kan worden en dan kan tijdelijk verblijf in het Plattelandshoés een uitkomst bieden voor zorgvrager en mantelzorger.

Door op de button 'Special Plattelandshoés' te klikken en vervolgens op de link die verschijnt, kunt u kijken naar een speciale uitzending van Omroep Peel en Maas over het Plattelandshoés.

Special Plattelandshoés


VISIE EN MISSIE

Visie

Vroeger was thuis sterven heel gewoon. Het stervensproces was onlosmakelijk met het leven verbonden. Het Plattelandshoés sluit hierbij bijna naadloos aan, het samen met dierbaren naar het einde van het leven toegroeien, zoals dat thuis ook mogelijk is.

De huidige mens is mondig, maakt zijn eigen keuzes, geeft een eigen invulling aan het leven, maar dient ook zelf te kunnen beslissen waar en hoé te sterven.

Het Plattelandshoés biedt een plek, een bijna-thuis gevoel, aan mensen in de terminale of andere fase van het leven, wanneer zij deze periode niet thuis kunnen of willen doorbrengen. In het Plattelandshoés is erkenning, aanvaarding en respect voor verschillen tussen mensen een voorwaarde voor goede zorgverlening. De zorg zal beantwoorden aan de persoonlijke behoefte van de (ernstig) zieke mens en er is aandacht voor psychosociale en levensbeschouwelijke hulp.

Missie

Het Plattelandshoés ziet het als haar opdracht te voorzien in een huis, waarin mensen in de terminale fase van hun leven zich vertrouwd en veilig kunnen voelen, zodat ze zich op hun eigen wijze kunnen voorbereiden op het naderende einde van het leven, de dood.

Verder is het Plattelandshoés een huis waar voor gasten die zijn aangewezen op overbruggings- of respijtzorg, veiligheid en geborgenheid centraal staan.

De nadruk ligt op kwaliteit van leven in een huiselijke omgeving. Het uitgangspunt is respect voor eigenheid, autonomie en privacy van de gasten in een veilige en rustige omgeving.

Doelgroepen Plattelandshoés

 • Iedereen met een passende indicatie, ongeacht levensovertuiging en financiële draagkracht;
 • Iedereen met een acute zorgvraag binnen het kader van palliatieve, overbruggings- of respijtzorg. Ook mensen met een verstandelijke of psychische beperking, mits passend binnen het kleinschalige en open karakter van het Plattelandshoés.
 • Mensen met een tijdelijke zorgvraag binnen het kader van respijtzorg om de mantelzorger te ontlasten.

EEN HOSPICE/VERBLIJFHUIS MET APPARTEMENTEN

De PRO-Zorg in het Plattelandshoés wordt aangeboden in appartementen. Het unieke van het Plattelandshoés is dat de mantelzorgers en/of familie dag en nacht bij de gast in het Plattelandshoés kunnen verblijven en zó op een eigen, vertrouwde manier aandacht en zorg kunnen verlenen bij het afscheidsproces (palliatieve zorg) of het tijdelijk verblijf in het Plattelandshoés (respijt- en overbruggingszorg). Hierbij worden zij ondersteund, ontlast en ontzorgd door professionals en vrijwilligers van het Plattelandshoés.

Het appartement


 • In het Plattelandshoés zijn momenteel acht appartementen in gebruik. Ieder appartement heeft twee slaapkamers, twee badkamers en een woonkamer met een keukenblok. De inrichting van de kamers straalt een thuisgevoel uit. Het biedt de gasten en hun naasten de mogelijkheid op hun eigen manier invulling te geven aan hun verblijf in het Plattelandshoés.
 • De acht appartementen liggen rond een grote ontmoetingsruimte. Die biedt gasten, familieleden, bezoekers, vrijwilligers en professionals de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, deel te nemen aan het sociale leven en gezamenlijke activiteiten in ons hospice/verblijfshuis.
 • Iedere gast heeft zijn eigen appartement, met daarbinnen faciliteiten voor familieleden en/of mantelzorgers. Indien familieleden en/of mantelzorgers gebruik maken van deze faciliteiten, dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
 • Ieder appartement heeft een eigen nummer en een naambordje met de naam van de gast.
 • In het appartement is een persoonsalarm aanwezig waarmee hulp kan worden gevraagd aan de dienstdoende verpleegkundige of de vrijwilligers directe zorg.
 • Een hanger aan de deurkruk van het gastenappartement betekent dat de gast wordt verzorgd of rust. Wij vragen dit te respecteren en dan niet naar binnen te gaan.
 • Bezoek is altijd van harte welkom. Er zijn geen vaste bezoektijden. Houd wel rekening met eventuele wensen van de gast(en).
 • Bezoekers dienen de algemene uitgangspunten van rust en betrekkelijke stilte in een hospice/verblijfhuis te respecteren.
 • Elk appartement beschikt over een keukenblok met kookplaat, magnetron, koffiezetapparaat, waterkoker, kleine koelkastje en 4-persoons serviesgoed. S.v.p. het in het appartement gebruikte servies af te wassen en op te bergen. Dit is de taak van de familieleden/mantelzorger van de gast.
 • In ieder appartement kan gebruik gemaakt worden van televisie (analoge kanalen Ziggo), radio (via tv) en wifi. Indien men gebruik wil maken van digitale zenders, dient men zelf te zorgen voor decoder.
 • De appartementen op de begane grond hebben tuindeuren met aansluitend een tuinterras met tuinmeubels en een parasol.
 • Het appartement kan met kleine, eigen spullen worden aangekleed. Het plaatsen van eigen meubilair kan alleen in overleg met en na goedkeuring door de coördinator.


Maaltijden

 • Gasten en familieleden/mantelzorgers kunnen gebruik maken van de maaltijdservice in het Plattelandshoés, maar zij kunnen eventueel ook zelf in het appartement de maaltijden bereiden. Tijdens de intake wordt gevraagd waar men gebruik van wil maken. Tevens wordt tijdens de intake geïnformeerd naar specifieke eetgewoonten.
 • Als familieleden/mantelzorgers tegen vergoeding (zie tarievenlijst) gebruik willen maken van de maaltijdservice, dienen zij dat een dag van tevoren kenbaar te maken bij de coördinator.
 • Dagelijks bereiden twee kookvrijwilligers voor de gasten een verse, warme maaltijd (tussen 12:00 en 13:00 uur) in de centrale, open keuken van het Plattelandshoés. De koks maken een keuzemenuvoorstel, waaruit men zelf het menu kan samenstellen. Bij speciale gelegenheden is het mogelijk om specifieke menuwensen (liefst een dag van tevoren) aan de vrijwilliger directe zorg of de coördinator door te geven.
 • Het ontbijt en de broodmaaltijd in de avond worden verzorgd door de verpleegkundige en de vrijwilliger directe zorg. Ook dan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de gasten.
 • De hele dag is er verse koffie en thee beschikbaar in de centrale ontmoetingsruimte. Tevens kan men in het appartement zelf koffie en theezetten.


Post, telefoon en internet

 • In het appartement is geen telefoontoestel aanwezig. Men dient gebruik te maken van de eigen mobiele telefoon.
 • Voor het gebruik van internet kan men gebruik maken van de wifi-code van het Plattelandshoés die men tijdens de intake ontvangt.
 • Persoonlijke post wordt door de verpleging in het appartement bezorgd.
 • Het appartement in Plattelandshoés is geen officieel woon- of verblijfsadres en kan dus niet als postadres gebruikt worden.


Veiligheid en alarmering

 • De toegangsdeur van het appartement dient vrij te blijven van meubilair om in noodgeval het appartement snel en veilig te kunnen ontruimen.
 • In het appartement is een rook/brandmelder aangebracht.
 • In verband met de brandveiligheid zijn kaarsen en waxinelichtjes in het appartement niet toegestaan (Met uitzondering van waxinelichtjes op batterij).
 • Indien gewenst kan in de gastenslaapkamer camerabewaking worden toegepast. Tijdens de intake wordt gevraagd of de gast camerabewaking op prijs stelt.
 • Bij de intake ontvangt de gast en eventueel de mantelzorger een elektronische sleutel (zogenaamde druppel) waarmee het appartement kan worden afgesloten. Toch adviseert het Plattelandshoés om geen kostbaarheden mee te nemen naar het appartement, want het Plattelandshoés is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van spullen.
 • De mantelzorger/bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en rust van kinderen/kleinkinderen. Denk aan de balustrade op de 1e verdieping, dit is geen klim-/klautertoestel. In de ontmoetingsruimte zijn gezelschapsspellen aanwezig, waarvan gebruik gemaakt kan worden. Ook kunnen de kinderen in de tuin of op de parkeerplaats spelen.
 • Binnen en buiten het terrein zijn parkeermogelijkheden. Parkeer zo, dat de ingang van het Plattelandshoés te allen tijde bereikbaar is voor een ambulance en andere dienstauto's.
 • De hoofdingang is overdag altijd open. Zodra het donker wordt gaat de hoofdingang op slot, totdat het weer licht wordt. Bezoekers kunnen zich via de via de intercom bij de hoofdingang melden.


Rookbeleid

 • Roken is in het Plattelandshoés in principe niet toegestaan. Alléén gasten kunnen onder bepaalde voorwaarden tussen 09:00 en 22:00 uur gebruik maken van de speciale rokersruimte. Roken in de appartementen is ten strengste verboden.
 • Andere gebruikers van het Plattelandshoés mogen alléén roken op een daarvoor aangewezen plek, voorzien van asbakken, op het terrein van het Plattelandshoés.


Huisdieren

 • Huisdieren, zoals honden en katten, kunnen met de familie bij de gast op bezoek komen. Vooraf graag overleg hierover met de coördinator.
 • Indien de coördinator akkoord is, dan de dieren binnen het Plattelandshoés aan de korte lijn houden. Hierdoor kunnen onverwachte situaties voorkomen worden.


Tuin

 • Vrij wandelen in de tuin is toegestaan. De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers. Zij zorgen in de wintertijd ook voor voer voor de vogels en eekhoorns.
 • Voor de kinderen zijn enkele speeltoestellen aanwezig.


Linnengoed en verzorging van de was

 • Het wassen van beddengoed en handdoeken wordt door het Plattelandshoés geregeld en is voor rekening van het Plattelandshoés.
 • Het wassen van de persoonlijke was van de gasten kan tegen een kleine vergoeding (zie tarievenlijst) door het Plattelandshoés verzorgd worden. Gasten kunnen hun persoonlijke was ook door de naasten/mantelzorger laten verzorgen.


VRIJWILLIGERS EN PROFSSIONALS

Vrijwilligers

In het Plattelandshoés werken vele vrijwilligers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers directe en indirecte zorg.

De vrijwilligers voor de directe zorg ondersteunen, onder verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen, in de lichamelijke zorg. Wanneer een gast dat eventueel bezwaarlijk vindt, kan hij/zij dat aangeven tijdens het intakegesprek of bij de opname.

De vrijwilligers voor de indirecte zorg zijn op allerlei terreinen werkzaam: Koken, gastvrouw/gastheer, verzorging van de was, tuin, sfeer en activiteiten, administratie, onderhoud, ICT, bestuur, enz.

Vrijwilligers zijn herkenbaar aan een badge met hun naam en functie.


Professionals

In het Plattelandshoés werken naast de vele vrijwilligers een klein aantal professionals. We kennen de volgende professionals: Een coördinator, acht verpleegkundigen en drie verzorgenden, die in dienst zijn van zorgverlener Proteion en gedetacheerd zijn in het Plattelandshoés.

De verpleegkundigen zijn deskundig op het gebied van palliatieve, overbruggings- en respijtzorg. Zij zijn, naast de eigen huisarts, ook deskundig op medisch gebied. De gast kan de verpleegkundigen altijd om uitleg vragen. Zij kunnen, indien gewenst, ook de contactpersoon van de familie uitleg geven over het te verwachten ziekte- en/of stervensproces en het herstel bij overbruggings- en respijtzorg. Zo nodig zal de verpleegkundige of vrijwilliger directe zorg doorverwijzen naar de coördinator.

Er is vierentwintig uur per dag verpleegkundige zorg in het Plattelandshoés aanwezig.

Ook de professionals zijn herkenbaar aan de badge met naam en functie.

Naast de professionals voor de directe zorg, werken ook interieurverzorgsters van schoonmaakbedrijf Asito als professional in het Plattelandshoés.


INTAKE, ONTSLAG, GEDACHTENHOEKJE EN NAZORG

Intake

Met alle gasten en hun contactperso(o)n(en), met uitzondering van spoedopnames, heeft voor opname in het Plattelandshoés een kennismakingsgesprek, c.q. -bezoek plaatsgevonden. Tijdens de kennismaking is deze brochure met hen besproken.

Voor een definitieve opname vindt een intake plaats met de coördinator of een plaatsvervangende verpleegkundige.


Ontslag bij overbruggings- en respijtzorg

Bij overbruggings- en respijtzorg is er meestal sprake van ontslag naar huis of elders, bijv. naar een zorgcentrum. De periode van dit tijdelijke verblijf is afhankelijk van de indicatie, maar is maximaal dertien weken.


Gedachtenhoekje

In de hal van het Plattelandshoés staat een hoge tafel met daarop een kaars, bloemstuk en het herinneringsboek. Iedereen die het Plattelandshoés bezoekt kan na dat bezoek zijn of haar haar ervaringen, gedachten, gevoelen, enz. in het herinneringsboek opschrijven.
De kaars in het gedachtenhoekje wordt gebruikt om aan te geven wanneer er een gast in het Plattelandshoés is overleden. Als de kaars brandt, is er die dag of nacht een gast overleden. Bezoekers van het Plattelandshoés kunnen daar dan rekening mee houden en een gepaste houding aannemen. Zij zijn er dan ook op voorbereid dat zij eventueel droevige familieleden in het Plattelandshoés aantreffen.
Het uitgeleiden van een overleden gast zal ook in alle rust en stilte in de hal plaatsvinden.


Nazorg bij palliatieve zorg

De naasten van de gast regelen na het overlijden de zaken met de begrafenisondernemer.

Na het overlijden halen de nabestaanden persoonlijke spullen van de gast zo snel mogelijk op. In verband met een mogelijke, nieuwe opname in het appartement, vraagt het Plattelandshoés dat binnen vierentwintig uur te doen.

Er kan in kleine kring afscheid genomen worden in het Plattelandshoés. Uitgebreid rouwbezoek is niet wenselijk in verband met de overlast voor de andere gasten van het Plattelandshoés. Het binnenlaten en opvangen van rouwbezoek is een taak van de familie en naasten.

Het Plattelandshoés beschikt over gedichten- en gedachtenbundels. Deze kunnen worden ingezien en eventueel geleend worden. Wellicht kunnen ze als hulp dienen voor het samenstellen van de afscheidsdienst.

Bloemstukken die een rol hebben gespeeld tijdens een uitvaart, zijn volgens ons niet geschikt voor het Plattelandshoés.

Voor giften in natura kan men overleggen met de coördinator.


Ritueel bij overlijden

Na het overlijden en het uitgeleide doen wordt, indien gewenst, een quilt over de overledene gelegd. De quilt is gemaakt door een vrijwilliger. Dit ritueel wordt gezien en ervaren als een warme deken die wij de overleden gast en de naasten bieden.

Binnen zes weken na overlijden wordt door een verpleegkundige telefonisch contact opgenomen met een van de naasten van de overledene.

Na het overlijden van een gast kunnen familieleden, mantelzorgers en vrienden worden begeleid door middel van nazorg. Zie voor meer informatie onze folder 'Nazorg'.


EVALUATIE, CIËNTENRAAD EN KLACHTENPROCEDURE

Evaluatieformulier

Aan de eerste contactpersoon van de gast wordt binnen zes weken na ontslag of overlijden een evaluatieformulier toegezonden om de mening over het verblijf en de zorg in het Plattelandshoés te geven. Om de kwaliteit van de zorg en het verblijf in het Plattelandshoés te bewaken en eventueel te verbeteren, is het belangrijk dat dit evaluatieformulier eerlijk en zorgvuldig wordt ingevuld en teruggestuurd.


Cliëntenraad

De cliëntenraad van Proteion Thuiszorg is ook de cliëntenraad voor het Plattelandshoés Panningen. De cliëntenraad is de vertegenwoordiging van de cliënt, en wil daarom graag weten wat cliënten belangrijk vinden en wat goed of minder goed gaat in de zorgverlening door Proteion Thuiszorg en Proteion Schoon. De cliëntenraad behandelt echter geen individuele klachten. Signalen die wij van u ontvangen maken wij bespreekbaar in het belang van alle cliënten.

Voor de afhandeling van een individuele klacht verwijzen wij u, indien gewenst, door (zie klachtenprocedure)

De cliëntenraad is als volgt te bereiken:

Cliëntenraad Proteion Thuiszorg en Schoon
Postbus 4080, 6080 AB Haelen
T. 088-850 00 00 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur)
E. clientenraadptz@proteion.nl

Bij opname ontvangt u een foldertje over de cliëntenraad.


Klachtenprocedure

In het Plattelandshoés kunnen zich situaties voordoen die de gast (of familie en/of mantelzorger) als niet prettig ervaart en waarover men een klacht wil indienen.

Als men klachten heeft die betrekking hebben op de zorg, dan is het raadzaam dat men die eerst bespreekt met de dienstdoende verpleegkundige of met de coördinator. Is dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk of is men niet tevreden over de manier waarop met de klacht of opmerkingen wordt omgegaan, dan kan men gebruik maken van de klachtenregeling van Proteion Thuis. Bij opname in het Plattelandshoés heeft u hierover een folder ontvangen.

Voor klachten die met wonen en welzijn te maken hebben kan men contact opnemen met het bestuur van het Plattelandshoés of de vertrouwenspersoon van het Plattelandshoés (zie contactgegevens).


TARIEVENLIJST

Het verblijf in het Plattelandshoés is een alternatief voor het verblijf thuis. De zorg die het Plattelandshoés geeft, zoals aangegeven in het zorgarrangement, wordt vergoed door de ziektekostenverzekering.

Voor een aantal kosten ontvangt het Plattelandshoés geen vergoeding. Denk hierbij aan maaltijden, drinken, linnengoed, huisvesting, televisie, krant, enz. Voor die kosten wordt een eigen bijdrage van € 37,50 per dag in rekening gebracht. Ook familieleden en/of mantelzorgers kunnen gebruik maken van deze faciliteiten tegen dezelfde vergoeding van € 37,50 per dag. Voor de eigen bijdrage wordt maandelijks een rekening gestuurd naar de contactpersoon.

Indien men een aanvullende ziektekostenverzekering heeft, dan vergoedt de verzekering waarschijnlijk de eigen bijdrage van de gast. (zie uw polis of vraag na bij de verzekeringsmaatschappij).

Alle andere kosten, bijv. medicijnen, verbandmiddelen, handschoenen, pedicure, kapper en persoonlijke verzorging van de was ( € 4, - per wasbeurt ), komen voor eigen rekening.

Daarnaast wordt er via het CAK (Centraal Administratie Kantoor voor bijzondere zorgkosten) een inkomensafhankelijke bijdrage berekend voor de thuiszorg, zonder verblijf.

Voor respijtzorg ontvangt het Plattelandshoés geen vergoeding via de ziektekostenverzekering. De eigen bijdrage bedraagt dan € 100, - per dag, waarvan door de gemeente Peel en Maas € 65, - uit de WMO wordt vergoed, waardoor de eigen bijdrage toch maar €37,50 bedraagt.

Na overleg kunnen naasten/bezoekers in het Plattelandshoés blijven eten (Voor 10:00 uur 's morgens doorgeven aan de verpleegkundige of vrijwilliger directe zorg).

Kosten voor de maaltijden voor naasten:

Ontbijt€5,-

Warme maaltijd€ 10, -

Broodmaaltijd (avond)€5, -


CONTACTGEGEVENS


Plattelandshoés

Koninginnelaan 4

5981 XZPanningen

Tel.077- 7725008 (24 uur bereikbaar)

www.Plattelandshoés.nl

info@Plattelandshoés.nl

Coördinator

Loes Sijben

Tel. 077- 7725008 of 06-52669115

l.sijben@plattelandshoes.nl

loessijben@proteion.nl


Bestuur Stichting Plattelandshoés

Wim Daniëls (secretaris)

Raadhuisstraat 192

5981 BJPanningen

Tel. 077-3073628 of 06-21712229

w.daniels@plattelandshoes.nl


Vertrouwenspersoon Plattelandshoés

Marian Engels

Wethouder Tielenstraat 5

5987 NL Egchel

Tel. 077-3077754 of 06-48134378

info@solare-mensenwerk.nl


Obligatieleningen

Een tuin van, door, en voor de gemeenschap

schrijf u nu in

Word vrijwilliger

Vrijwilliger vanuit het hart

alles over vrijwilligers

Word vriend

Vrienden van het leven

alles over vrienden

Contactgegevens

Koninginnelaan 4
5981XZ. Panningen