Vrienden van het Leven

Vrienden van het Plattelandshoés

Waarom zou u vriend worden?

Een hospice opzetten en draaiende houden is een kostbare aangelegenheid. Het verblijf van onze gasten wordt betaald door hun zorgverzekering. Helaas is dat maar net voldoende om de kosten te dekken. Daarom zijn we mede afhankelijk van bijdragen van betrokken inwoners en bedrijven die ons initiatief een warm hart toedragen. Die mogen zich 'vriend van het Plattelandshoés' noemen.

Wanneer en wie kan vriend van het Plattelandshoés worden?

Iedere inwoner, ieder bedrijf, en iedere vereniging, stichting of instelling kan vriend van het Plattelandshoés worden. Dit kan door een eenmalige of periodieke financiële bijdrage over te maken. Ook is het mogelijk een bijdrage in natura te leveren aan het Plattelandshoés, in de vorm van een product of dienst.

Een financiële bijdrage kan voor u fiscaal gunstig zijn. kijk op de site www.goededoelen.nl/schenken

Wilt u meer weten over hoe u vriend van het Plattelandshoés kunt worden? Meld u aan via ons contactformulier of print de doorlopende machtiging (zie tab dokumenten), vul deze in, ondertekenen en opsturen naar nevenstaand adres of mail hem naar info@plattelandshoes.nl. We houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen met een nieuwsbrief.

Wilt u een bijdrage leveren door vrijwilligerswerk te verrichten? Meld u dan aan via de pagina vrijwilligers.


Obligatieleningen

Een tuin van, door, en voor de gemeenschap

schrijf u nu in

Word vrijwilliger

Vrijwilliger vanuit het hart

alles over vrijwilligers

Word vriend

Vrienden van het leven

alles over vrienden

Contactgegevens

Koninginnelaan 4
5981XZ. Panningen