Obligatieleningen

Een tuin van, door en voor de gemeenschap

Een obligatielening is een oud en veel beproefd middel om investeringen te financieren. Als we met z'n allen in Peel en Maas en Leudal een klein deel van ons spaargeld inzetten voor de obligatielening, kan de Stichting Plattelandshoés straks een prachtige tuin rond het hospice/verblijfhuis realiseren. Op deze manier wordt de tuin rond het Plattelandshoés van ons allemaal en kunnen we na voltooiing ook allemaal genieten van bomen, planten, bloemen, kruiden, vogels, insecten, eekhoorns, enz.

Voor meer informatie over de obligatieleningen, bekijk de folder of lees de brochure.

Intekenformulier

Middels onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor een of meerdere obligaties. Inschrijving verplicht u tot afname van een obligatie. Voor meer informatie omtrent het reglement, zie de brochure.

Uw gegevensAantal en bedrag

obligatie(s) x € 250,- = 250,-


Betaling

U ontvang een machtigingsformulier welke u ondertekent en opstuurt naar Stichting Plattelandshoés, Beekstraat 13, 5981 AR Panningen

U boekt handmatig het bedrag over naar NL63 RABO 0302 6967 33 ten name van Stichting Plattelandshoés betreffende Obligatielening Plattelandshoés


Verzenden

Controleer of alle velden correct zijn ingevuld en klik daarna op 'Inschrijving verzenden'

1) U kunt er voor kiezen de obligatie(s) op naam van iemand anders te zetten, bijvoorbeeld uw kind of kleinkind. Vul daartoe de naam en adresgegevens van de andere persoon in bij 'Gegevens obligatiehouder'

2) De jaarlijkse rente bedraagt 2% van de inleg (1 x €250,- x 0,02 = € 5,- per jaar)

Obligatieleningen

Een tuin van, door, en voor de gemeenschap

schrijf u nu in

Word vrijwilliger

Vrijwilliger vanuit het hart

alles over vrijwilligers

Word vriend

Vrienden van het leven

alles over vrienden

Contactgegevens

Koninginnelaan 4
5981XZ. Panningen