19 april 2019
Wim Daniëls
  Plattelandshoés

Restauratiecompliment

Op donderdag 18 april heeft het Plattelandshoés het eerste restauratiecompliment van de adviescommissie Kunst en Cultuur uit de gemeente Peel en Maas ontvangen. Het restauratiecompliment prijst vrijwilligers van mooie, kleine initiatieven die gaan voor het behoud van erfgoed in Peel en Maas. Het restauratiecompliment wordt incidenteel uitgereikt als er de gelegenheid zich voordoet.

Wim Daniëls heet namens de stichting  alle genodigden van harte welkom en is bijzonder vereerd dat het Plattelandshoés vandaag gastheer mag zijn van het uitreiken van het eerste restauratie-compliment in de gemeente Peel en Maas.

Tevens benadrukt hij in zijn openingswoord dat het eigenlijk de dertien amateurschilders onder leiding van Mat van der Heijden zijn, die dit compliment verdiend hebben. 


Vervolgens is het woord aan Jos Pouls van de Adviescommissie. Hij complimenteert het bestuur met het initiatief om de muurschildering van Libert Ramaekers uit 1956, die decennia lang verborgen zat achter kindertekeningen, in originele staat terug te brengen.

Ook hij heeft complimenten voor de amateurschilders die deze klus prima hebben geklaard.

Lizette Hilkens van de Adviescommissie, en samen met Helmy Jacobs maker van het restauratie-compliment, vertelt de achtergronden over het ontstaan van het kunstwerk 'Restauratiecompliment', de plattegrond van de gemeente Peel en Maas, met in de randen van het bronzen kunstwerk de naam 'Restauratiecompliment'.

Vervolgens rijkt Jos Pouls het restauratiecompliment uit aan Mat van der Heijden van de restaurateurs en Wim Daniëls van het Plattelandshoés.

Tot slot nodigt Wim Daniëls allen uit om te genieten van een heerlijk stukje taart, met de afbeelding van de muurschildering.

Samen met de technische dienst van het Plattelandshoés zal gezocht worden naar een passende plek voor het compliment in de nabijheid van de muurschildering.

Wethouder Wim Hermans maakt van de gelegenheid gebruik om allen te bedanken die hebben meegewerkt aan het behoud van de muurschildering en feliciteert het Plattelandshoés met dit eerste restauratiecompliment.